BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

Brněnští komorní sólisté byli založeni v devadesátých letech minulého století. Soubor sdružoval zkušené brněnské hudebníky a vystoupil na řadě koncertů doma i v zahraničí. Od svého založení orchestr se svým sólistou, violoncellistou Janem Škrdlíkem, natočil několik úspěšných CD (například CD „Česká hudba čtyř století“ obdrželo nejvyšší bodování v prestižním časopise Harmonie) a absolvoval mnoho významných turné, například 35 koncertů v USA. Od roku 2010 je uměleckým vedoucím houslista Pavel Fajtl.

Kombinace mladých nadějných hráčů a zkušených členů u prvních pultů vytváří velmi sympatickou symbiózu, ve které se spojuje hudební vyzrálost s mladistvým entuziasmem.

Soubor je schopen rozšířit se o dva lesní rohy a dva hoboje, takže může obsáhnout také repertoár pro klasicistní obsazení.

V únoru 2017 soubor navázal spolupráci s mexickým kytaristou a skladatelem Omarem Rojasem nahrávkou jeho melodramatu Sanz Briz pro orchestr, kytaru a recitaci na slova stejnojmenné básně J. Škrdlíka.

Další podrobné informace naleznete v aktuálním katalogu orchestru: Brněnští komorní sólisté - nabídka programů.

Zobrazit také repertoár souboru


ČESKÉ BAROKNÍ TRIO

je soubor, který se věnuje stylové interpretaci barokní a klasicistní hudby. Založil jej holandský houslista českého původu A.Rous, působící od roku 1971 v Amsterodamu, kde se intenzivně věnuje studiu původních notových zápisů i jiných materiálů, souvisejících s interpretační praxí XVII. a XVIII. století.
V roce 1993 potkává v Naardenu cembalistu a varhaníka Martina Jakubíčka, který mu doporučí violoncellistu Jana Škrdlíka a tito tři umělci zakládají trio, které dává speciální důraz na provádění českých barokních komponistů.
Soubor se schází každého půl roku ke koncertnímu turné - střídavě v České republice a ve státech Beneluxu. Za zmínku stojí i dvě úspěšné CD pořízené pro Studio Matouš.
Ve spolupráci s dalšími špičkovými hudebníky se repertoár Českého barokního tria podle potřeby tematických programů může libovolně rozšířit. Tak bylo možné v uplynulé sezóně s velkým úspěchem provést Vivaldiho Čtvero ročních dob v komorním obsazení.
Se sopranistkou Hanou Škarkovou uvedlo ČBT v sérii Brněnského filharmonického sboru v Brně a Na Mahlerove festivalu 2008 v Jihlavě po prve v moderní době 4 Italské árie J. A. Bendy.
Tematické programy tria:
„Programní hudba v baroku“ (A. Vivaldi, H. I. F. Biber, J. H. Schmelzer, G. F. Telemann)
„Češi ve Vídni“ (F. V. Kramář, L. A. Koželuh, J. K. Vaňhal, V. Jírovec)
„Skladatelé z Vysočiny“ (F. V. Kramář, P. Vranický, A. Vranický, A. Sluníčko)
„Hudba na královském dvoře“ (C. P. E. Bach, F. Benda, J. G. Graun, J. G. Janitsch)
„Mozartovi hrdinové“ (J. Ch. Bach, J. Mysliveček, J. Haydn)

ANTONÍN ROUS – HOUSLE
JAN ŠKRDLÍK – VIOLONCELLO
MARTIN JAKUBÍČEK – CEMBALO

Zobrazit také repertoár souboru


TRIO DOMENICA

Vznik Tria Domenica je úzce spjat s činností Českého barokního tria, které (obojí) založil holandský houslista českého původu A. Rous, působící od roku 1971 v Amsterodamu. Oba soubory se občas spojují do jednoho tělesa. K prvnímu takovému společnému vystoupení všech hráčů obou seskupení došlo už v roce 2004 na koncertě v holandském Lelystadu a od té doby na desítkách míst v Evropě včetně mezinárodních festivalů, například v Českém Krumlově, v Jihlavě a jinde.

Od roku 2018, kdy poptávka po klasickém smyčcovém terzettu (v obsazení housle, viola a violoncello) vzrostla, se Trio Domenica plně osamostatnilo a za krátkou dobu etablovalo na koncertních pódiích s kombinací klasického repertoáru a méně uváděných skladeb s programem nazvaným „Zapomenutá krása…“.

ANTONÍN ROUS – HOUSLE
SUZAN ROUS-WOELDERINK – VIOLA
JAN ŠKRDLÍK – VIOLONCELLO

Zobrazit také repertoár souboru


DOMOVSKÁ STRÁNKA

1313   
(přístupů od 2.10.2013) 

 

!!!Hudební Kovárna – již 30 let ve službách krásné hudby!!!