Zpět

Sonáta č. 6 G dur pro violoncello a B.C.

Benedetta Marcella

Věty:
Adagio
Allegro
Grave
Allegro

Soubor:
Jan Škrdlík – violoncello
basso continuo:
Martin Jakubíček – cembalo
Kateřina Stávková – viola da gamba

Od počátku 18. století se v Itálii rozvíjel nový skladebný styl známý jako neapolská škola. Jeho zrod ovšem ovlivnily daleko více Benátky se svými 19 operními scénami (Neapol měla "pouze" 3). Vedle hvězd benátského nebe – Vivaldiho a Orlandiniho zaujímal čestné postavení Benedetto Marcello, který zde působil jako diplomat a advokát. Jeho Sonáta pro violoncello a cembalo G dur ze sebe vyzařuje všechny prvky nového hudebního jazyka: velké árie, témata písňového a tanečního charakteru a rozvinutou koloraturu.

1   
(přístupů od 25.10.2021)