Zpět

V. suita c moll pro violoncello sólo, BWV 1011

Johanna Sebastiana Bacha

Věty:
Preludium a Fuga
Allemande
Courante
Sarabanda
Gavotte I. a II.
Gigue

Soubor:
Jan Škrdlík – violoncello

V letech 1717 až 1723 působil Bach v Köthenu. Zde skládá pro svého kolegu a přítele gambistu a violoncellistu Ch. Fr. Abela šest suit, které byly míněny jako cvičný materiál k učení se hře na violoncello. Snad proto ještě o sto let později německé vydání (z roku 1825) nese název "Šest suit nebo etud".
V roce 1852 se Robert Schumann pokouší "prorazit" suitám cestu na koncertní pódia tím, že k nim komponuje klavírní doprovod, ale až teprve v roce 1889, kdy se tyto skladby náhodou dostávají do rukou španělskému violoncellistovi Pablu Casalsovi, změní světová hudební veřejnost svůj postoj. Dnes jsou suity ceněny jako vrcholná díla violoncellové literatury.

1   
(přístupů od 25.10.2021)