Zpět

Koncert pro violoncello C dur

Josefa Myslivečka

Věty:
Allegro moderato
Grave
Tempo di menuetto

Soubor:
Brněnští komorní sólisté
Jan Škrdlík – violoncello

Koncert C dur pro violoncello a orchestr byl dlouho téměř neznámý. Možná teprve budoucí výzkumy zjistí, kdy bylo toto nádherné dílo napsáno a proč záhy upadlo v zapomnění; snad pro příliš vysokou interpretační náročnost, kterou Boris Pergamenščikov v roce 1972 charakterizuje slovy: "virtuózní, stavějící před interpreta obtížné úkoly, téměř neustálé využívání vysokého palcového rejstříku, rozmanité pasážové i smykové kombinace…".
Jan Škrdlík, který se ujal provádění koncertu, podnikl v roce 2003 studijní cestu do Vídně, kde se seznámil s dobovými rukopisy a provedl revizi skladby, kterou rovněž vybavil vlastními kadencemi.


1   
(přístupů od 25.10.2021)