Zpět

Pièces de Clavecin en concerts: Concert No. 3

Jean-Philippe Rameaua

Věty:
Rondement
La Timide
Tambourin

Soubor:
Ardor musicus
Kateřina Bílková – cembalo
Pavel Fajtl – housle
Jan Škrdlík – violoncello

Není snad jiné evropské země kromě Francie, kde by se v období baroka nehrála italská opera. Co Francouzům vadilo? Nic, snad jen že je italská. Oba národy představovaly v určitém slova smyslu protipól estetického cítění. Zatímco na jih od Alp byl alfou i omegou děj se svou dramatičností, divadelností a zpěvností, v zemi galského kohouta bylo za vrchol dokonalosti považováno vše duchaplné, jemné, vše plné fantazie a nálad. Častým námětem bylo i vykreslování charakterů postav, jak to potvrzují i první dvě části díla Pieces de Clavecin, kde si Jean – Philippe Rameau "vzal na mušku" dvě ženy ze své blízkosti. Třetí část je parodií na tanec Tambourin a představuje další typický rys: humor, satiru.
Skladba je vlastně sólovým cembalovým koncertem s doprovodem flétny a violoncella. Barokní koncert ale ještě neznal princip statičnosti doprovodných hlasů, a tak se party obou nástrojů vyznačují velkou technickou náročností a poměrnou samostatností.

1   
(přístupů od 14.12.2019)

DOMOVSKÁ STRÁNKA