Seznam aktuálních programů


VIOLONCELLOVÉ RECITÁLY:


HudebníkHudebníkVioloncellový recitál
Jan Škrdlíkvioloncello
Karel Košárekklavír
Program: L. van Beethoven Sonáta C dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 4, Josef Suk Balada a Serenáda pro violoncello a klavír, op. 3, Alexandr Borodin Notturno pro violoncello a klavír, Nikolaj Rimskij-Korsakov Let čmeláka pro violoncello a klavír, Franz Schubert Sonáta a moll pro violoncello a klavír „Arpeggione“, D. 821

HudebníkHudebníkKlenoty české hudby
Jan Škrdlíkvioloncello
Renata Ardaševováklavír
Program: Leoš Janáček Pohádka pro violoncello a klavír, Bohuslav Martinů II. sonáta pro violoncello a klavír, H. 286, Antonín Dvořák Koncert h moll pro violoncello a orchestr, op. 104, autorova verze pro violoncello a klavír

HudebníkHudebníkRecitál s filmovou vizualizací
Jan Škrdlíkvioloncello
Renata Ardaševováklavír
Program: Luigi Boccherini Sonáta B dur pro violoncello a klavír, G 565, Claude Debussy Sonáta pro violoncello a klavír, Sergej Prokofjev Sonáta C dur pro violoncello a klavír, op. 119

HudebníkHudebníkKlasická hudba z doby císařství
Jan Škrdlíkvioloncello
Petra Besaklavír
Program: L. van Beethoven Sonáta A dur pro violoncello a klavír op. 69, č. 3, Jan Václav Voříšek Variace pro kladívkový klavír a violoncello, op. 9, Johann Strauss ml. Vídeňská krev, pásmo valčíků, Johannes Brahms Sonáta F dur pro violoncello a klavír op. 99, č. 2

VIOLONCELLO A CEMBALO:


HudebníkHudebníkRecitál violoncella s cembalem
Jan Škrdlíkvioloncello
Marek Čermákcembalo
Program: Antonio Vivaldi Sonáta a moll č. 3 pro violoncello a B.C., RV 43, Heinrich Ignaz Biber Sonata representativa (arr. pro violoncello), Johann Sebastian Bach Sonáta pro violoncello a obligátní cembalo G dur, BWV 1027, L. van Beethoven Sonáta g moll pro cembalo nebo klavír a obligátní violoncello, op. 5, č. 2

VIOLONCELLO SÓLO BEZ DOPROVODU:


Recitál sólového violoncella s multimediálním doprovodem
Jan Škrdlíkvioloncello
Program: Johann Sebastian Bach III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009, Miloš Štědroň Meditace na bitvu u Slavkova s multimediálním doprovodem, Zoltán Kodály Sonáta pro violoncello sólo, op. 8

KOMORNÍ SOUBORY, VÍCE INTERPRETŮ:


HudebníkHudebníkHudebníkHudebníkNejen adventní koncert
Vítězslava Škrdlíkovázpěv
Jiří Kleckerzpěv
Jan Škrdlíkvioloncello
Vít Bébarcembalo
Program: Adam Václav Michna Píseň adventní, Johann Sebastian Bach Adventní kantáta „Bereitet die Wege“, BWV 132, basová árie „Wer bist du?“, Antonio Vivaldi Sonáta F dur č. 2 pro violoncello a B.C., RV 41, Johann Sebastian Bach „Vánoční oratorium“, BWV 248, basová árie „Großer Herr, O starker König“, Georg Friedrich Händel Opera „Xerxes“, HWV 40, altová árie „Ombra mai fu“, Bohuslav Martinů Deux Pièces pro cembalo, H. 244, Johann Sebastian Bach Sonáta pro violoncello a obligátní cembalo D dur, BWV 1028, Jakub Jan Ryba Písně Ukolibawka a Wětrnik ze sbírky „Zwölf böhmishe Lieder“, Johann Sebastian Bach Árie „O dýmce“, BWV 515, z „Knížky Anny Magdaleny Bachové“, Johann Sebastian Bach Árie „Schafe könen sicher weiden“, BWV 208, Adam Václav Michna Vánoční rosička

duo:


HudebníkHudebníkČesko-mexický večer • cello-kytara
Jan Škrdlíkvioloncello
Omar Rojaskytara
Program: Johann Sebastian Bach III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009, Heinrich Ignaz Biber Sonata representativa (arr. pro violoncello), Omar Rojas „1984“ pro kytaru a multimediální doprovod, Josef Suk Balada pro violoncello, op. 3, arr. pro violoncello a kytaru, Zoltán Kodály Sonáta pro violoncello sólo, op. 8

KOMORNĚ-ORCHESTRÁLNÍ KONCERTY:


HudebníkČesko-mexický večer • komorní orchestr

Brněnští komorní sólisté
Omar Rojas - kytara
Jan Škrdlíkvioloncello

PROGRAM:

JOSEF MYSLIVEČEK (1737–1781)
Koncert pro violoncello C dur
    Allegro moderato • Grave • Tempo di menuetto

OMAR ROJAS (1982)
„Sanz Briz“ pro recitaci, kytaru a smyčce

---přestávka---

JOAQUÍN TURINA (1882–1949)
Modlitba toreadorova

LEOŠ JANÁČEK (1854–1928)
Suita pro smyčce
    Moderato • Adagio • Andante con moto
     Presto. Andante. Presto • Adagio • Andante

POZNÁMKA: Na tento pořad pravidelně přispívá Nadace Leoše Janáčka.
Bližší informace u zprostředkující agentury Art Petra na čísle +420 603 520 227

------------

O PROGRAMU:

Komorně-orchestrální koncert Brněnských komorních sólistů staví proti sobě hudební tématiku českou a hispánskou, čímž vytváří osvěžující kombinaci dvou navzájem kontrastujících světů, které se ale přesto občas protínají.

První skladba večera patří do české sféry, přestože autor, Josef Mysliveček, tvořil převážně v Itálii, kde se mu dostalo přezdívky „božský Čech“. Jeho dílo vysoce hodnotil dokonce i samotný W. A. Mozart.

Melodram Omara Rojase „Sanz Briz“ je poctou španělskému diplomatu Ángelu Sanz Brizovi, který roku 1944 zachránil v Budapešti 5 200 Židů. Text melodramu byl napsán J. Škrdlíkem v roce 2013 pro „Týden židovské kultury“ v Brně. Vyšel na CD v anglické verzi (recitace textu: Richard Wilson) a v české verzi (Alfred Strejček).

Turína a Janáček opět znamenají kontrast dvou světů. Zatímco první z nich spojuje impresionistické a španělské národní prvky, čerpá Janáček ještě z Dvořáka a jeho Suita vyznívá v mnohém romanticky.

------------

SLOVO O ÚČINKUJÍCÍCH:

Brněnští komorní sólisté - Brněnští komorní sólisté byli založeni v devadesátých letech minulého století. Soubor sdružoval zkušené brněnské hudebníky a vystoupil na řadě koncertů doma i v zahraničí. Od svého založení orchestr se svým sólistou, violoncellistou Janem Škrdlíkem, natočil několik úspěšných CD (například CD „Česká hudba čtyř století“ obdrželo nejvyšší bodování v prestižním časopise Harmonie) a absolvoval mnoho významných turné, například 35 koncertů v USA. Od roku 2010 je uměleckým vedoucím houslista Pavel Fajtl.

Kombinace mladých nadějných hráčů a zkušených členů u prvních pultů vytváří velmi sympatickou symbiózu, ve které se spojuje hudební vyzrálost s mladistvým entuziasmem.

Soubor je schopen rozšířit se o dva lesní rohy a dva hoboje, takže může obsáhnout také repertoár pro klasicistní obsazení.

V únoru 2017 soubor navázal spolupráci s mexickým kytaristou a skladatelem Omarem Rojasem nahrávkou jeho melodramatu Sanz Briz pro orchestr, kytaru a recitaci na slova stejnojmenné básně J. Škrdlíka.

Další podrobné informace naleznete v aktuálním katalogu orchestru: Brněnští komorní sólisté - nabídka programů.

 

HudebníkOmar Rojas - V roce 2000 začal studovat hru na kytaru a kompozici v Centro de Investigación y Estudios de la Música v Mexiku. V letech 2007 až 2009 ho zájem o studium hudby přivedl až na Janáčkovu akademii múzických umění do Brna. Pravidelně v různých městech pořádá konference o historii mexické i latinskoamerické hudby, které rozšířil o nové metody aplikace mayských a aztéckých matematických systémů v současné hudbě.

Jeho skladby byly hrány v Mexiku, Chile, Německu, Maďarsku, Hong Kongu, Izraeli, v České republice, v USA, na Slovensku a ve Španělsku. V roce 2011 obdržel 1. místo na soutěži VII Concurso de Composición Musical Universidad de Zaragoza. V roce 2014 byl pozván jako předseda komise hudební soutěže mexické univerzity Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Queretaro.

Od roku 2016 spolupracuje s Mexickým velvyslanectvím v České republice, kde se angažuje jako skladatel i jako kytarista. V roce 2017 navázal spolupráci s Brněnskými komorními sólisty, když zhudebnil báseň Jana Škrdlíka Sanz Briz v hlubinách času pro kytaru, lidský hlas a smyčce. Skladba byla natočena 4.2.2017 a studiovou nahrávku slovního projevu k ní už předtím pořídil Alfred Strejček.

 
 

HudebníkJan Škrdlík – Violoncellista Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Studoval u Jana Hališky na ostravské konzervatoři, dále u Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, u Luise Clareta v Barceloně a pak soukromě u Daniela Veise v Praze. Obdržel prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl v zahraničí a jiná ocenění. Byl členem Wallingerova kvarteta mezi lety 1991 až 2016. V letech 1997 až 2009 vyučoval na brněnské konzervatoři.

Umělecký záběr Jana Škrdlíka sahá od autentických dobových stylů až po tradiční českou romantickou a neoromantickou expresivní školu. Kritiky z různých částí Evropy a Ameriky se shodují na charakteru jeho hry: Vyznačuje se zřetelným a jistým vedení tónů i v těch nejzáludnějších partiích kompozice, vyniká zvukovou malebností a tónovou plasticitou, ušlechtilým tónem a kvalitní technickou připraveností.

Mezi violoncella, na která hrál, patří i nástroj Adama Emanuela Homolky z roku 1842, který se v roce 2007 stal mediálně známým poté, co byl z umělcova ateliéru ukraden a na základě televizní reportáže po dvou dnech zlodějem vrácen.


HudebníkHudebníkKomorně-orchestrální koncert k Roku české hudby
Brněnští komorní sólisté
Jan Škrdlík – violoncello
Program: Josef Mysliveček Koncert pro violoncello C dur, Antonín Dvořák Cyklus „Cypřiše“, Josef Suk Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“, op. 35, Leoš Janáček Suita pro smyčce

DALŠÍ NABÍDKA:


HudebníkHudebníkVioloncello a viola da gamba
Jan Škrdlíkvioloncello
Kateřina Stávkováviola da gamba
Program: Joseph Bodin de Boismortier Sonáta a moll pro violoncello a violu da gamba, op. 14 č. 5, Johann Sebastian Bach I. suita G dur pro violoncello sólo, BWV 1007, Georg Philipp Telemann Sonáta D dur pro violoncello a B.C., TWV 41:D6, Luigi Boccherini Sonáta Es dur pro violoncello a violu da gamba, op. 14 č. 5, G 99