Seznam aktuálních programů


VIOLONCELLOVÉ RECITÁLY:


HudebníkHudebníkVioloncellový recitál
Jan Škrdlíkvioloncello
Karel Košárekklavír
Program: L. van Beethoven Sonáta C dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 4, Josef Suk Balada a Serenáda pro violoncello a klavír, op. 3, Alexandr Borodin Notturno pro violoncello a klavír, Nikolaj Rimskij-Korsakov Let čmeláka pro violoncello a klavír, Franz Schubert Sonáta a moll pro violoncello a klavír „Arpeggione“, D. 821

HudebníkHudebníkKlenoty české hudby
Jan Škrdlíkvioloncello
Renata Ardaševováklavír
Program: Leoš Janáček Pohádka pro violoncello a klavír, Bohuslav Martinů II. sonáta pro violoncello a klavír, H. 286, Antonín Dvořák Koncert h moll pro violoncello a orchestr, op. 104, autorova verze pro violoncello a klavír

HudebníkHudebníkRecitál s filmovou vizualizací
Jan Škrdlíkvioloncello
Renata Ardaševováklavír
Program: Luigi Boccherini Sonáta B dur pro violoncello a klavír, G 565, Claude Debussy Sonáta pro violoncello a klavír, Sergej Prokofjev Sonáta C dur pro violoncello a klavír, op. 119

HudebníkHudebníkKlasická hudba z doby císařství
Jan Škrdlíkvioloncello
Petra Besaklavír
Program: L. van Beethoven Sonáta A dur pro violoncello a klavír op. 69, č. 3, Jan Václav Voříšek Variace pro kladívkový klavír a violoncello, op. 9, Johann Strauss ml. Vídeňská krev, pásmo valčíků, Johannes Brahms Sonáta F dur pro violoncello a klavír op. 99, č. 2

VIOLONCELLO A CEMBALO:


HudebníkHudebníkRecitál violoncella s cembalem
Jan Škrdlíkvioloncello
Marek Čermákcembalo
Program: Antonio Vivaldi Sonáta a moll č. 3 pro violoncello a B.C., RV 43, Heinrich Ignaz Biber Sonata representativa (arr. pro violoncello), Johann Sebastian Bach Sonáta pro violoncello a obligátní cembalo G dur, BWV 1027, L. van Beethoven Sonáta g moll pro cembalo nebo klavír a obligátní violoncello, op. 5, č. 2

VIOLONCELLO SÓLO BEZ DOPROVODU:


Recitál sólového violoncella s multimediálním doprovodem
Jan Škrdlíkvioloncello
Program: Johann Sebastian Bach III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009, Miloš Štědroň Meditace na bitvu u Slavkova s multimediálním doprovodem, Zoltán Kodály Sonáta pro violoncello sólo, op. 8

KOMORNÍ SOUBORY, VÍCE INTERPRETŮ:Nejen adventní koncert

Vítězslava Škrdlíkovázpěv
Jiří Kleckerzpěv
Jan Škrdlíkvioloncello
Vít Bébarcembalo

PROGRAM:

ADAM VÁCLAV MICHNA (1600–1675)
Píseň adventní

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)
Adventní kantáta „Bereitet die Wege“, BWV 132, basová árie „Wer bist du?“

ANTONIO VIVALDI (1678–1741)
Sonáta F dur č. 2 pro violoncello a B.C., RV 41
     Largo • Allegro • Largo • Allegro

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)
„Vánoční oratorium“, BWV 248, basová árie „Großer Herr, O starker König“

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685–1759)
Opera „Xerxes“, HWV 40, altová árie „Ombra mai fu“

---přestávka---

BOHUSLAV MARTINŮ (1890–1959)
Deux Pièces pro cembalo, H. 244

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)
Sonáta pro violoncello a obligátní cembalo D dur, BWV 1028
     Adagio • Allegro • Andante • Allegro

JAKUB JAN RYBA (1765–1815)
Písně Ukolibawka a Wětrnik ze sbírky „Zwölf böhmishe Lieder“

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)
Árie „O dýmce“, BWV 515, z „Knížky Anny Magdaleny Bachové“

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)
Árie „Schafe könen sicher weiden“, BWV 208

ADAM VÁCLAV MICHNA (1600–1675)
Vánoční rosička

------------

O PROGRAMU:

Program čtyřčlenného vokálně-instrumentálního uskupení zahrnuje skladby, které se vzhledem ke svému obsahu dobře hodí nejen pro adventní ale i pro jakýkoliv jiný koncert.

Vedle světově proslulých skladatelů zde figuruje náš Adam Václav Michna nebo Jakub Jan Ryba. Ten je zastoupen dvěma pro českého posluchače méně známými písněmi, ve kterých si autor bere na paškál vtipným způsobem různé nešvary své doby.

Program je dále odlehčen například Bachovou árií „O dýmce“ a také tím, že se v něm střídají různá nástojová i pěvecká obsazení. Převážně vokální koncert je doplněn dvěma sonátami pro violoncello a cembalo. Ani zařazení těchto dvou sekulárních skladeb, ani přítomnost prvků humoru v některých áriích však nenarušují celkovou důstojnou a duchovní atmosféru tohoto večera, kde si přijdou na své jak milovníci hudby vokální, tak i instrumentální.

------------

O UMĚLCÍCH:

HudebníkVítězslava Škrdlíková – Tato altistka, recitátorka a malířka je typem umělce, který svým působením překlenuje více stylů od alternativního indies rocku ve stylu Ivy Bittové přes ethno (například španělské flamenco) až po zpěv klasický sahající od renesance až po 21. století.

V letech 1989-1994 studovala sólový zpěv ve třídě Márie Vaniakové, známé hlasové pedagožky, sborový zpěv u Miloslava Bučka, s jehož Komorním sborem brněnské Univerzity J. E. Purkyně získala první zkušenosti na našich i mezinárodních pódiích, a všeobecný hudební vhled si ve stejném období rozšířila také studiem klavíru ve třídě Petra Haly.

Průběžně se stávala nositelkou řady ocenění na místní i celonárodní úrovni, jako například Cena diváka na Jihlavské písni apod. Definitivnímu rozhodnutí pro sólový zpěv předcházelo působení pedagogické (Střední pedagogická škola nebo ZUŠ Charbulova v Brně), které ukončila roku 2006 ve prospěch činnosti koncertní.

Její působení na tomto poli se větví na oblast nonartificiální: rock, metal, pop (kapely Renesance, Spotlight) a na oblast klasickou. Od roku 2016 vystupuje po boku operního pěvce, basisty Jiřího Kleckera. Ve stejném roce zahájila také spolupráci na několika hudebních projektech se svým manželem, violoncellistou Janem Škrdlíkem. Oba spojuje mnohovrstevnatost jejich uměleckého záběru napříč žánry: hudba, poezie, vizuální umění...

 

HudebníkJiří Klecker – Basista, absolvent studia cizích jazyků na Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity a bývalý člen mezinárodně renomovaných pěveckých sborů (Lýskův dětský sbor, Brněnský akademický sbor, Brněnští madrigalisté), studoval sólový zpěv u prof. Vlastimila Babáka. Úspěšné byly jeho účasti na Bachově akademii u prof. H. Rillinga (Praha, 1987) a na pěveckém kurzu „Píseň a oratorium“ u prof. K. Rapfa v rakouském Wörglu (1990).

Zvláštní zmínku si zaslouží dlouholetá intenzivní spolupráce s dirigentem a hráčem na příčnou barokní flétnu Andreasem Kröperem při realizaci CD-nahrávek děl J. S. Bacha, W. A. Mozarta a A. Salieriho (spolu s Magdalenou Koženou). Nahrávka Bachových Janových pašijí, na níž současně interpretuje party Ježíše, Piláta a basové arie, byla oceněna Německou Akademií pro starou hudbu jako „nejlepší nahrávka roku 1992”. Pěvec byl rovněž přizván ke spolupráci na operních open-air projektech Mozartových oper jako Sarastro v pražské „Zauberflöte“ a Alazim v produkci opery „Zaide“ ve švýcarské Arose. Spolupracoval s řadou ansámblů pro provozování staré hudby a barokní opery (Capella regia musicalis, komorní operní ansámbl ORFEO). V poslední době intenzivně vystupuje s violoncellistou Janem Škrdlíkem a cembalistkou Kateřinou Bílkovou. Spolupodílel se na vzniku 11 CD.

V současné době je pěvec sólistou Janáčkovy opery Národního divadla v Brně a stálým hostem operních scén doma i v zahraničí.

 

HudebníkJan Škrdlík – Violoncellista Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Studoval u Jana Hališky na ostravské konzervatoři, dále u Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, u Luise Clareta v Barceloně a pak soukromě u Daniela Veise v Praze. Obdržel prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl v zahraničí a jiná ocenění. Byl členem Wallingerova kvarteta mezi lety 1991 až 2016. V letech 1997 až 2009 vyučoval na brněnské konzervatoři.

Umělecký záběr Jana Škrdlíka sahá od autentických dobových stylů až po tradiční českou romantickou a neoromantickou expresivní školu. Kritiky z různých částí Evropy a Ameriky se shodují na charakteru jeho hry: Vyznačuje se zřetelným a jistým vedení tónů i v těch nejzáludnějších partiích kompozice, vyniká zvukovou malebností a tónovou plasticitou, ušlechtilým tónem a kvalitní technickou připraveností.

Mezi violoncella, na která hrál, patří i nástroj Adama Emanuela Homolky z roku 1842, který se v roce 2007 stal mediálně známým poté, co byl z umělcova ateliéru ukraden a na základě televizní reportáže po dvou dnech zlodějem vrácen.

 

HudebníkVít Bébar – Cembalista Vít Bébar je hudebníkem se širokým záběrem. Jeho zájem o cembalo ho nakonec přivedl k tomu, že se v současnosti vedle cembalové hry věnuje také výrobě cembal. Po absolvování Pražské konzervatoře v oboru klavír studoval cembalo na Týnské škole v Praze a na Universität für Musik Wien u profesora Gordona Murraye. Účastnil se interpretačních kurzů, např. u Johna Tolla při Akademii für Alte Musik Dresden. Pedagogicky působil na Akademii staré hudby na Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně.

S různými ansámbly spolupracoval na provádění velkých orchestrálních kompozic (Handelův Mesiáš, Juda Makabejský, Bachovy Janovy pašije, Vánoční oratorium, 5. Braniborský koncert a další) a na řadě komorních koncertů v ČR, Rakousku, Německu, Francii, Španělsku, Itálii, Švýcarsku aj. Od roku 2008 spolupracuje s violoncellistou Janem Škrdlíkem. Na mimořádné kvality jejich společného vystupování reagují mnohé kritiky. Matthias Kuhn v deníku Frankenpost (IV/2017) například hovoří o: „...rychlých a vzdušných melodiích... ...společném tanci cembala a violoncella... ...Jemném zvuku cembala dobře slyšitelným i přes sytý zvuk violoncella... “ a podobně.

V současnosti se kromě koncertní činnosti věnuje stavbě klávesových nástrojů z období baroka a výzkumu v oblasti akustiky hudebních nástrojů.


duo:


HudebníkHudebníkČesko-mexický večer • cello-kytara
Jan Škrdlíkvioloncello
Omar Rojaskytara
Program: Johann Sebastian Bach III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009, Heinrich Ignaz Biber Sonata representativa (arr. pro violoncello), Omar Rojas „1984“ pro kytaru a multimediální doprovod, Josef Suk Balada pro violoncello, op. 3, arr. pro violoncello a kytaru, Zoltán Kodály Sonáta pro violoncello sólo, op. 8

KOMORNĚ-ORCHESTRÁLNÍ KONCERTY:


HudebníkHudebníkHudebníkČesko-mexický večer • komorní orchestr
Brněnští komorní sólisté
Omar Rojas – kytara
Jan Škrdlík – violoncello
Program: Josef Mysliveček Koncert pro violoncello C dur, Omar Rojas „Sanz Briz“ pro recitaci, kytaru a smyčce, Joaquín Turina Modlitba toreadorova, Leoš Janáček Suita pro smyčce

HudebníkHudebníkKomorně-orchestrální koncert k Roku české hudby
Brněnští komorní sólisté
Jan Škrdlík – violoncello
Program: Josef Mysliveček Koncert pro violoncello C dur, Antonín Dvořák Cyklus „Cypřiše“, Josef Suk Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“, op. 35, Leoš Janáček Suita pro smyčce

DALŠÍ NABÍDKA:


HudebníkHudebníkVioloncello a viola da gamba
Jan Škrdlíkvioloncello
Kateřina Stávkováviola da gamba
Program: Joseph Bodin de Boismortier Sonáta a moll pro violoncello a violu da gamba, op. 14 č. 5, Johann Sebastian Bach I. suita G dur pro violoncello sólo, BWV 1007, Georg Philipp Telemann Sonáta D dur pro violoncello a B.C., TWV 41:D6, Luigi Boccherini Sonáta Es dur pro violoncello a violu da gamba, op. 14 č. 5, G 99