Seznam aktuálních programů


VIOLONCELLOVÉ RECITÁLY:


HudebníkHudebníkVioloncellový recitál
Jan Škrdlíkvioloncello
Karel Košárekklavír
Program: L. van Beethoven Sonáta C dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 4, Josef Suk Balada a Serenáda pro violoncello a klavír, op. 3, Alexandr Borodin Notturno pro violoncello a klavír, Nikolaj Rimskij-Korsakov Let čmeláka pro violoncello a klavír, Franz Schubert Sonáta a moll pro violoncello a klavír „Arpeggione“, D. 821

HudebníkHudebníkKlenoty české hudby
Jan Škrdlíkvioloncello
Renata Ardaševováklavír
Program: Leoš Janáček Pohádka pro violoncello a klavír, Bohuslav Martinů II. sonáta pro violoncello a klavír, H. 286, Antonín Dvořák Koncert h moll pro violoncello a orchestr, op. 104, autorova verze pro violoncello a klavír

HudebníkHudebníkRecitál s filmovou vizualizací
Jan Škrdlíkvioloncello
Renata Ardaševováklavír
Program: Luigi Boccherini Sonáta B dur pro violoncello a klavír, G 565, Claude Debussy Sonáta pro violoncello a klavír, Sergej Prokofjev Sonáta C dur pro violoncello a klavír, op. 119

HudebníkHudebníkKlasická hudba z doby císařství
Jan Škrdlíkvioloncello
Petra Besaklavír
Program: L. van Beethoven Sonáta A dur pro violoncello a klavír op. 69, č. 3, Jan Václav Voříšek Variace pro kladívkový klavír a violoncello, op. 9, Johann Strauss ml. Vídeňská krev, pásmo valčíků, Johannes Brahms Sonáta F dur pro violoncello a klavír op. 99, č. 2

VIOLONCELLO A CEMBALO:


HudebníkHudebníkRecitál violoncella s cembalem
Jan Škrdlíkvioloncello
Marek Čermákcembalo
Program: Antonio Vivaldi Sonáta a moll č. 3 pro violoncello a B.C., RV 43, Heinrich Ignaz Biber Sonata representativa (arr. pro violoncello), Johann Sebastian Bach Sonáta pro violoncello a obligátní cembalo G dur, BWV 1027, L. van Beethoven Sonáta g moll pro cembalo nebo klavír a obligátní violoncello, op. 5, č. 2

VIOLONCELLO SÓLO BEZ DOPROVODU:


Recitál sólového violoncella s multimediálním doprovodem
Jan Škrdlíkvioloncello
Program: Johann Sebastian Bach III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009, Miloš Štědroň Meditace na bitvu u Slavkova s multimediálním doprovodem, Zoltán Kodály Sonáta pro violoncello sólo, op. 8

KOMORNÍ SOUBORY, VÍCE INTERPRETŮ:


HudebníkHudebníkHudebníkHudebníkNejen adventní koncert
Vítězslava Škrdlíkovázpěv
Jiří Kleckerzpěv
Jan Škrdlíkvioloncello
Vít Bébarcembalo
Program: Adam Václav Michna Píseň adventní, Johann Sebastian Bach Adventní kantáta „Bereitet die Wege“, BWV 132, basová árie „Wer bist du?“, Antonio Vivaldi Sonáta F dur č. 2 pro violoncello a B.C., RV 41, Johann Sebastian Bach „Vánoční oratorium“, BWV 248, basová árie „Großer Herr, O starker König“, Georg Friedrich Händel Opera „Xerxes“, HWV 40, altová árie „Ombra mai fu“, Bohuslav Martinů Deux Pièces pro cembalo, H. 244, Johann Sebastian Bach Sonáta pro violoncello a obligátní cembalo D dur, BWV 1028, Jakub Jan Ryba Písně Ukolibawka a Wětrnik ze sbírky „Zwölf böhmishe Lieder“, Johann Sebastian Bach Árie „O dýmce“, BWV 515, z „Knížky Anny Magdaleny Bachové“, Johann Sebastian Bach Árie „Schafe könen sicher weiden“, BWV 208, Adam Václav Michna Vánoční rosička

duo:


HudebníkHudebníkČesko-mexický večer • cello-kytara
Jan Škrdlíkvioloncello
Omar Rojaskytara
Program: Johann Sebastian Bach III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009, Heinrich Ignaz Biber Sonata representativa (arr. pro violoncello), Omar Rojas „1984“ pro kytaru a multimediální doprovod, Josef Suk Balada pro violoncello, op. 3, arr. pro violoncello a kytaru, Zoltán Kodály Sonáta pro violoncello sólo, op. 8

KOMORNĚ-ORCHESTRÁLNÍ KONCERTY:


HudebníkHudebníkHudebníkČesko-mexický večer • komorní orchestr
Brněnští komorní sólisté
Omar Rojas – kytara
Jan Škrdlík – violoncello
Program: Josef Mysliveček Koncert pro violoncello C dur, Omar Rojas „Sanz Briz“ pro recitaci, kytaru a smyčce, Joaquín Turina Modlitba toreadorova, Leoš Janáček Suita pro smyčce

HudebníkHudebníkKomorně-orchestrální koncert k Roku české hudby
Brněnští komorní sólisté
Jan Škrdlík – violoncello
Program: Josef Mysliveček Koncert pro violoncello C dur, Antonín Dvořák Cyklus „Cypřiše“, Josef Suk Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“, op. 35, Leoš Janáček Suita pro smyčce

DALŠÍ NABÍDKA:Violoncello a viola da gamba

Jan Škrdlíkvioloncello
Kateřina Stávkováviola da gamba

PROGRAM:

JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER (1689–1755)
Sonáta a moll pro violoncello a violu da gamba, op. 14 č. 5
     Modérément • Allemande Gayment • Gracieusement • Légerement

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)
I. suita G dur pro violoncello sólo, BWV 1007
     Preludium • Allemande • Courante • Sarabanda • Menuett I. a II. • Gigue

---přestávka---

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681–1767)
Sonáta D dur pro violoncello a B.C., TWV 41:D6
     Lento • Allegro • Largo • Allegro

LUIGI BOCCHERINI (1743–1805)
Sonáta Es dur pro violoncello a violu da gamba, op. 14 č. 5, G 99
     Adagio • Menuetto • Allegro

------------

O PROGRAMU:

Program violoncella a violy da gamba dává posluchači vzácnou příležitost porovnat zvuk dvou tenorových smyčcových nástrojů, z nichž ten druhý je pro běžného milovníka klasické hudby méně známý.

Joseph Bodin de Boismortier tvořil v době a v prostředí, kde viola da gamba byla obvyklejší než violoncello. To se začíná ve Francii prosazovat až později, neboť bylo vnímáno jako italský, a tudíž cizí a nežádoucí vliv. Rovněž kompoziční styl se liší: Více než dramatičnost je zde akcentována tanečnost, galantnost, esence, nálady...

J. S. Bach složil své cellové Suity pro svého kolegu z köthenské kapely, Christiana Ferdinanda Abela, hráče na violu da gamba, jako učební materiál pro hru na violoncello. Přestože se tedy jedná o jakési „barokní etudy“, jejich umělecká hodnota je nevyčíslitelná.

Po sonátě G. Ph. Telemanna, vyznačujícího se velkým hudebním záběrem a všestranností, se dostáváme na opačný pól pomyslného souboje dvou tenorových smyčcových nástrojů: do Itálie. Luigi Boccherini jako pravý Ital preferuje nejen violoncello, ale také dramatičnost, zpěvnost a gradující virtuozitu a je působivým vyvrcholením večera.

------------

O UMĚLCÍCH:

HudebníkJan Škrdlík – Violoncellista Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Studoval u Jana Hališky na ostravské konzervatoři, dále u Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, u Luise Clareta v Barceloně a pak soukromě u Daniela Veise v Praze. Obdržel prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl v zahraničí a jiná ocenění. Byl členem Wallingerova kvarteta mezi lety 1991 až 2016. V letech 1997 až 2009 vyučoval na brněnské konzervatoři.

Umělecký záběr Jana Škrdlíka sahá od autentických dobových stylů až po tradiční českou romantickou a neoromantickou expresivní školu. Kritiky z různých částí Evropy a Ameriky se shodují na charakteru jeho hry: Vyznačuje se zřetelným a jistým vedení tónů i v těch nejzáludnějších partiích kompozice, vyniká zvukovou malebností a tónovou plasticitou, ušlechtilým tónem a kvalitní technickou připraveností.

Mezi violoncella, na která hrál, patří i nástroj Adama Emanuela Homolky z roku 1842, který se v roce 2007 stal mediálně známým poté, co byl z umělcova ateliéru ukraden a na základě televizní reportáže po dvou dnech zlodějem vrácen.

 

HudebníkKateřina Stávková – Po absolvování základní umělecké školy v Brně – obor violoncello – se začala věnovat hře na violu da gamba. Účastnila se různých kurzů a mezinárodních interpretačních seminářů zaměřených na starou hudbu. Mezi její lektory patřili např. Jonathann Manson, Irmtraud Hubatschek, Peter Krivda a José Vázquez.

V současnosti studuje v Brně při Ústavu hudební vědy na FF MU Teorii a interpretační praxi staré hudby a hru na violu da gamba u Lucie Krommer.

Je členkou souboru Collegium pro arte antiqua, Musica Poetica Brno a příležitostně spolupracuje s dalšími soubory staré hudby.