Zítra v pátek 16.4. si připomeneme
136. výročí narození ,maďarského skladatele
Leo Weinera

Leo Weiner (16.4.1885 Budapešť - 13.9.1960 Vídeň)

Leo Weiner

Leó Weiner byl jedním z předních maďarských hudebních pedagogů první poloviny dvacátého století a skladatel.

Raní romantikové od Beethovena až po Mendelssohna nejvíce ovlivnili Weinerův kompoziční styl. Jeho instrumentace je ještě do jisté míry poplatná pozdním romantickým francouzským skladatelům z tzv. „protiwagneriánského tábora“, zejména Bizetem. Tento konzervativní romantický přístup tvořil u Weinera základ jeho stylu, ke kterému se později přidaly prvky maďarské lidové hudby, a to přestože nebyl aktivním badatelem v oblasti lidové hudby, tak jako jeho současníci Bartók a Kodály. U Weinera je to dáno prostým faktem, že jednoduše sdílel zájem o toto téma a přidal prvky lidové hudby do svého zavedeného harmonického jazyka, aniž by jej významně změnil.

Mezi Weinerovy pozoruhodné skladby patří smyčcové trio, tři smyčcové kvartety, dvě houslové sonáty, pět divertiment pro orchestr, symfonická báseň a četné komorní a klavírní skladby.

Zpět
O ostatních skladatelích


1   
(přístupů od 15.4.2021)


Skladby
Leo Weinera
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby bez vět

Smyčcové trio g moll, op. 6
Allegro con brio
Vivace
Andantino
Allegro con fuoco

Trio Domenica


DOMOVSKÁ STRÁNKA

 

!!!Hudební Kovárna – již 31 let ve službách krásné hudby!!!