Za 2 dny tedy v neděli 1.3. si připomeneme
377. výročí úmrtí italského skladatele
Girolama Frescobaldiho

Girolamo Frescobaldi (12.9.1583 Ferrara - 1.3.1643 Řím)

Girolamo Frescobaldi

Italský skladatel a varhaník chrámu sv. Petra v Římě se zasloužil svými varhanními skladbami o rozvoj instrumentální hudby v 17. století. Zvláště v toccatách uplatnil výrazovou barevnost plnou vzruchu a dramatických kontrastů.
Tyto základní rysy Frescobaldiho hudby ještě umocnil Gaspar Casadó, jenž jako aranžer Toccaty D dur má jistě velký podíl na tom, že se tato verze stala jednou z nejefektnějších skladeb nynějšího violoncellového repertoáru.

Zpět
O ostatních skladatelích


1   
(přístupů od 28.2.2020)


DOMOVSKÁ STRÁNKA

 

!!!Hudební Kovárna – již 30 let ve službách krásné hudby!!!