Skladatelé:

Bohuslav Matěj
Černohorský

Zpět

křtěn 19. 2. 1684 Nymburk
+ ?. 2. 1742 Graz

Bohuslav Matěj Černohorský

Stránky
Kalendáře skladatelů

se narodil v Nymburce. Dochovalo se o něm velmi málo zpráv, takže jeho životopis můžeme rekonstruovat jen přiblině. Podobně je tomu i s jeho skladbami, jichž se přes skladatelův věhlas dochovalo jen velmi málo. Známe jeho vynikající moteto Laudetur Jesus Christus (velkolepá vokální fuga s varhanním doprovodem), dále Regina coeli s formou koncertní kantáty, několik skladeb varhanních, fugy a tokaty. S jeho jménem je spjata celá skladatelská škola, do které patří zejména Josef Ferdinand Seger, Jan Zach a František Tůma.
1   
(přístupů od 3.12.2021)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Bohuslava Matěje Černohorského
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby bez vět

Regina coeli   více informací
Ardor musicus
Marie Havlátová nebo Martina Macko – zpěv
Jan Škrdlík – violoncello
Kateřina Bílková – cembalo

(Tato skladba je jednovětá)