Skladatelé:

Bohuslav
Martinů

Zpět

* 8. 12. 1890 Polička
+ 28. 8. 1959 Liestal

Bohuslav Martinů

Stránky
Kalendáře skladatelů

Většinu svého života prožil v cizině, ve své tvorbě však zůstal spjat s naší zemí, i když byl ovlivněn I. Stravinským, jazzem, neoklasicismem, i barokními formami.
Jeho dílo zahrnuje kolem 300 skladeb a zasahuje do všech oborů. Orchestrální tvorbu zastupuje šest symfonií, Concerto grosso, Dvojkoncert a Památník Lidicím. Z oper jsou nejznámější Veselohra na mostě, Julieta a Řecké pašie. Významné jsou také jeho balety komorní a vokální tvorba i kantáty Otvírání studánek, Kytice a Polní mše.
1   
(přístupů od 3.12.2021)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Bohuslava Martinů
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby bez vět

IV. smyčcový kvartet, H. 256
Allegro poco moderato
Allegro scherzando
Adagio
Allegro

Wallingerovo kvarteto

VII. smyčcový kvartet „Concerto da camera“, H. 314
Poco allegro
Andante
Allegro vivo

Wallingerovo kvarteto

I. sonáta pro violoncello a klavír, H. 277
Allegro
Largo
Allegro commodo

Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

II. sonáta pro violoncello a klavír, H. 286
Poco allegro
Lento
Allegro con brio

Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Recenze:
Hereford Times, 3. 1. 2017, koncert

III. sonáta pro violoncello a klavír, H. 340   více informací
Poco andante. Moderato
Andante
Allegro ma non Presto

Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Recenze:
Hudební rozhledy 4/1999, 1. 4. 1999, CD
Harmonie 11/1999, 1. 11. 1999, CD

Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír, H. 378
Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Duo pro housle a violoncello č. 2, H. 371 (věnováno Madame Trauti Mohr)
Allegretto
Adagio
Poco allegro

Pavel Wallinger – housle
Jan Škrdlík – violoncello

Partita pro smyčcový orchestr, H. 212
Poco allegro
Moderato
Andante moderato
Poco allegretto

Brněnští komorní sólisté

Smyčcové trio č. 1, H. 136
Allegro
Andante
Poco allegro

Smyčcové trio Gideon

Bergerettes, H. 275
výběr
Ensemble Messiaen
Jiří Besperát – housle
Jan Škrdlík – violoncello
Šárka Besperátová – klavír