Skladatelé:

Leoš
Janáček

Zpět

* 3. 7. 1854 Hukvaldy
+ 12. 8. 1928 Ostrava

Leoš Janáček

Stránky
Kalendáře skladatelů

Byl synem hukvaldského řídícího učitele a varhaníka Jiřího Janáčka, který se od útlého mládí staral o jeho hudební výchovu. 1865-1872 byl fundatistou starobrněnského kláštera, kde se pod vedením Pavla Křížkovského věnoval hudbě. Tři roky studoval na městské reálce na Starém Brně a roku 1872, po maturitě na učitelském ústavu v Brně se stal výpomocným učitelem a učitelem hudby na brněnské cvičné škole. 1874-1875 byl žákem Františka Blažka a Zdeňka Skuherského na varhanické škole v Praze a složil státní zkoušku ze zpěvu, klavíru, varhan a z houslí. Nastoupil jako učitel hudby na učitelském ústavu v Brně, jehož ředitelem byl Emilian Schulz. Schulzova dcera Zdeňka, kterou Janáček na tomto ústavu učil, se stala jeho manželkou. Posléze se stal Janáček sbormistrem řemeslnické besedy Svatopluk, dirigentem Besedy brněnské a dokonce ředitelem varhanické školy. Leoš Janáček vrostl dnes již pevně do našeho povědomí jako jeden z nejslavnějších a nejoriginálnějších českých skladatelů 20. století.
1   
(přístupů od 3.12.2021)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Leoše Janáčka
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby bez vět

I. smyčcový kvartet „Kreutzerova sonáta“
Adagio
Con moto
Con moto
Con moto

Wallingerovo kvarteto

II. smyčcový kvartet „Listy důvěrné“
Andante
Adagio
Moderato
Allegro

Wallingerovo kvarteto

Suita pro smyčce   více informací
Moderato
Adagio
Andante con moto
Presto. Andante. Presto
Adagio
Andante

Brněnští komorní sólisté

Recenze:
Rozhlas, 14. 6. 2004, CD
Harmonie 11/2004, 28. 11. 2004, CD

Pohádka pro violoncello a klavír   více informací
Con moto
Con moto
Allegro

Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Recenze:
Hereford Times, 3. 1. 2017, koncert
Hudební rozhledy 4/1999, 1. 4. 1999, CD
Harmonie 11/1999, 1. 11. 1999, CD