Skladatelé:

Ludwig
Beethoven

Zpět

křtěn 17. 12. 1770 Bonn
+ 26. 3. 1827 Vídeň

L. van Beethoven

Stránky
Kalendáře skladatelů

Ludwig van Beethoven se narodil 17. prosince 1770 v Bonnu. Hudební nadání zdědil po svém dědovi i otci, kteří oba byli hudebníky. V dětství se mu jeho talent stal zároveň důvodem velkého trápení. Jeho otec chtěl na nadprůměrném nadání svého syna především vydělat a nutil ho do cvičení a studia drastickými metodami. Neradostné dětství nadobro poznamenalo Beethovenovu povahu. Byl člověkem se složitou náturou a nebylo snadné s ním vyjít.
Na veřejnosti poprvé vystoupil již v sedmi letech. Nadání zázračného dítěte podnětně rozvíjel vedoucí kurfiřtského divadla Neefe, který vyučoval Beethovena hře na klavír a varhany, učil ho komponovat a seznámil jej s hudbou velkých německých skladatelů. Ve dvanácti začal Beethoven komponovat a v patnácti letech byl již druhým varhaníkem na dvoře kurfiřta. Ten také financoval cestu mladého hudebníka do Vídně, kde měl být jeho učitelem sám Mozart. Nešťastnou souhrou okolností se však s Mozartem pravděpodobně nikdy ani nesetkal. Traduje se, že o Mozartovi celý život mluvil s opovržením a propadal prý záchvatům již jen při vyslovení jeho jména. Důvodem byla nejspíš profesionální žárlivost.
Z provinčního Bonnu Beethoven natrvalo přesídlil do Vídně, kde studoval u skladbu u Haydna a Salieriho. Ve vídeňské aristokratické společnosti záhy proslul jako temperamentní a oslnivý klavírista, o němž se říkávalo, že s klavírem zachází jako s varhanami a v rychlosti hry se mu nikdo nevyrovná. K dalším úspěchům mohl přičíst i zájem o své kompozice. V době tvůrčího rozmachu, ještě před dovršením třicátého roku ho však zasáhla choroba, krutá zvláště pro hudebníka - Beethoven ztrácel sluch až ohluchl úplně. Komponovat však nepřestal až do konce svého života, osudově poznamenaného chorobou i nenaplněnými milostnými vztahy.
836   
(přístupů od 18.10.2017)

O ostatních skladatelích

 


Skladby
Ludwiga van Beethovena
(z nabídky našich umělců)
:

Zobrazit skladby bez vět

Sonáta F dur pro klavír a violoncello, op. 5, č. 1
Adagio sostenuto. Allegro
Allegro vivace

Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Sonáta g moll pro klavír a violoncello, op. 5, č. 2
Adagio sostenuto ed espressivo
Allegro molto piu tosto presto
Rondo. Allegro

Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Sonáta A dur pro violoncello a klavír op. 69, č. 3
Allegro, ma non tanto
Scherzo. Allegro molto
Adagio cantabile. Allegro vivace

Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Sonáta C dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 4
Andante. Allegro vivace
Adagio. Tempo d'Andante. Allegro vivace

Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Sonáta D dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 5
Allegro con brio
Adagio con molto sentimento d'affetto
Allegro

Jan Škrdlík – violoncello
Renata Lichnovská Ardaševová, Karel Košárek nebo Petra Besa – klavír

Smyčcové trio Es dur, op. 3
Allegro con brio
Andante
Menuetto. Allegretto
Finale

Smyčcové trio Gideon

Smyčcové trio G dur, op. 9 č. 1
Adagio. Allegro con brio
Adagio, ma non tanto e cantabile
Scherzo Allegro
Presto

Smyčcové trio Gideon

Smyčcový kvartet C dur, op. 59/3, „Razumovský“
Andante con moto. Allegro vivace
Andante con moto quasi allegretto
Menuetto. Grazioso
Allegro molto

Wallingerovo kvarteto

Smyčcový kvartet f moll, op. 95, „Quartetto serioso“   více informací
Allegro con brio
Allegretto ma non troppo
Allegro assai vivace, ma serioso
Larghetto espressivo. Alegretto agitato

Wallingerovo kvarteto

Smyčcový kvartet Es dur, op. 127
Maestoso. Allegro
Adagio, ma non troppo e molto cantabile
Scherzando vivace
Finale

Wallingerovo kvarteto

Smyčcový kvartet B dur, op. 130   více informací
Adagio, ma non troppo
Presto
Andante con moto, ma non troppo
Allegro assai. Alla danza tedesca
Cavatina. Adagio molto espressivo
Finale Allegro

Wallingerovo kvarteto

Smyčcový kvartet F dur, Op. 135, „Es muß sein“
Allegretto
Vivace
Lento assai, cantante e tranquillo
Grave, ma non troppo tratto. Adagio

Wallingerovo kvarteto