Jan Škrdlík
2021 informace o 10 akcíchVII VIII IX X XI XII kalendář
2020 informace o 7 akcíchI VII VIII IX kalendář
2019 informace o 15 akcíchIV V VI VII VIII IX X kalendář
2018 informace o 24 akcíchII III IV VII VIII IX X XI XII kalendář
2017 informace o 20 akcíchIII IV V VI VII VIII X XI XII kalendář
2016 informace o 47 akcíchII III IV V VI VII VIII IX X XI XII kalendář
2015 informace o 44 akcíchII III IV V VII IX X XI XII kalendář
2014 informace o 62 akcíchI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kalendář
2013 informace o 44 akcíchI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kalendář
2012 informace o 53 akcíchI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kalendář
2011 informace o 43 akcíchI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kalendář
2010 informace o 46 akcíchI III IV V VI VII VIII IX X XI XII kalendář
2009 informace o 35 akcíchI II III IV V VI VII IX X XI XII kalendář
2008 informace o 42 akcíchI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kalendář
2007 informace o 58 akcíchI II III IV V VI VII IX X XI XII kalendář
2006 informace o 71 akcíchI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kalendář
2005 informace o 105 akcíchI II III IV V VI VII IX X XI XII kalendář
2004 informace o 73 akcíchI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kalendář
2003 informace o 73 akcíchI II III IV V VI VII IX X XI XII kalendář
2002 informace o 68 akcíchI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kalendář
2001 informace o 60 akcíchIII IV V VI VII VIII IX X XI XII kalendář
2000 informace o 7 akcíchI III IV X kalendář

Pár slov ke koncertování v letech 2020 a 2021:

V rámci celosvětové pandemie kovidu byla veškerá koncertní aktivita až na malé výjimky téměř utlumena. Přesto se, navzdory této nepříznivé situaci, podařilo uskutečnit několik zajímavých koncertů včetně vystoupení na mezinárodním festivalu... (Viz přehled.)

Období této nedobrovolné koncertní přestávky ale na druhé straně vytvořilo prostor pro jiný neméně důležitý druh hudební aktivity: Pořizování studiových nahrávek. Mezi těmito nahrávkami určitě zaujímá přední místo zvukový soundtrack pro film kanadského producenta T'OM „Aude – Manifest nového suprarealismu“. Jedná se o řadu skladeb pro sólové violoncello obohacené o další nástroje z dílny různých hudebních skladatelů, kteří díla napsali přímo pro tento projekt. Jsou součástí širšího projektu – filmu, který sám o sobě představuje novou kinematografickou formu zvanou filmová performance. Ta zastřešuje tvorbu 17 umělců z 5 států světa, kteří ji obohatili díly literárními, hudebními, výtvarnými a dramatickými. Podpořili tak mimo jiné také myšlenku nového suprarealismu, uměleckého stylu, jehož autorem je Jan Škrdlík.

První Manifest nového suprarealismu (v té době pouze v literární podobě) vyšel 14. 3. 2014 v kulturní revue KAM v Brně za kulturou. Po sedmi letech v období velikých společenských změn (v souvislosti s pandemií) se mění i forma Manifestu, který nyní přemosťuje umělecké disciplíny, státy a světadíly.

Chcete-li si poslechnout tento sountrack k filmu „Aude – Manifest nového suprarealismu“ a dozvědět se více informací, navštivte stránky www.artklub.cz. Nebo klikněte přímo na odkaz níže:

Snímky z filmu „Aude – Manifest nového suprarealismu“:

Foto Pálava Foto Pálava Foto Pálava Foto Pálava Foto Pálava

 

Z archívu zajímavých akcí, které už proběhly:

 
so  22. 6. 201915:30 Rabí - Být tím vším
Fotografie a zamýšlení Miroslava Zámečníka

Konírna Hradu Rabí
1. Miroslav Zámečník – „Být tím vším“ (literární texty)
2. Jan Škrdlík – „Koupel ve světle“/Hudební improvizace inspirovná obrazem
                          „V propojení. Muž a jeho cello“ Jany Rosie Dvořákové
3. Johann Sebastian – Bach I. suita G dur pro violoncello sólo, BWV 1007, Preludium
4. Claude Debussy – Preludium č. 8 z 1. sešitu Preludií: La fille aux cheveux de lin (Dívka s vlasy jako len)  
5. Antonín Dvořák – Koncert h moll pro violoncello a orchestr, op. 104, vybrané melodie a pasáže


Ludmila Peřinová – recitace (1)
Jan Škrdlík – violoncello (2-5)
Jana Rosie Dvořáková – pohybová kreace a mobil (2), didgeridoo (5)
Jan Kotulán – indická bambusová flétna (5)
Na této akci plné nádherných fotografií a textů Mirka Zámečníka zazněla formou improvizace skladba „Koupel ve světle“, ve které se vedle violoncella uplatnila také pohybová kreace Jany Rosie Dvořákové a zvuk mobilního telefonu, který nesla sálem :-)


so  28. 4. 201818:30 Lipka - Jarní koncert pro radost
Kaple svaté Anny ve Staré Lipce u Vimperku
1. Antonín Dvořák – Koncert h moll pro violoncello a orchestr, op. 104, vybrané melodie a pasáže  
2. Mystické lidové písně – české, keltské, evropské
3. Hudební improvizace
4. Johann Sebastian Bach – Air na struně „g“ z Orchestrální suity č. 3 D dur, BWV 1068


Jan Škrdlík – violoncello (1,4)
Anna Nowaková – housle (2-4)
Alena Pekařová – harfa (2-4) a zpěv (2)
Anežka Opekarová – viola (2-4) a zpěv (2)
Dominik Svoboda – perkusy (2-3) a kytara (4)
Fotografie z koncertu
Zde se to stalo:

Ta rezavá hlava přede mnou patří JANĚ ROSII DVOŘÁKOVÉ, mé pozdější (nynější) :-) LÁSCE.....
pá  11. 11. 201619:30 Hereford, Velká Británie - Violoncellový recitál II.
Shire Hall
Johann Sebastian Bach – III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009
Antonín Dvořák – Koncert h moll pro violoncello a orchestr, op. 104, vybrané melodie a pasáže
Zoltán Kodály – Sonáta pro violoncello sólo, op. 8
Jan Škrdlík – Báseň Sanz Briz a úsměv v hlubinách času


Jan Škrdlík – violoncello
Richard Wilson – recitace
Fotografie z koncertuFotografie z koncertu
Koncert byl součástí ucelené série 3 večerů, na kterých jsem hrál v herefordské Shire Hall od 10. do 12. listopadu 2016. Den před tím, tj. ve čtvrtek, jsem s klavíristkou Petrou Besou provedl sonáty Beethovena, Brahmse a Prokofjeva. Den poté, v sobotu, jsem hrál Janáčka, Martinů a Dvořáka, rovněž s Petrou Besou. Na tomto, pátečním koncertě pro cello sólo (bez klavíru) Richard Wilson přednesl moji báseň Sanz Briz a úsměv v hlubinách času, báseň o španělském diplomatu v roce 1944 v Budapešti, který zachránil 5.300 Židů před smrtí v koncentračních táborech. Přikládám link na audio záznam Richardova procítěného čtení a link na samotný text básně uvedený ve třech jazycích, anglicky, španělsky a česky:

      Prodám Ego

Recenze:
Hereford Times, 3. 1. 2017


ne  8. 4. 201218:00 Kunín - Velikonoční koncert na zámku v Kuníně
Hudební sál zámku v Kuníně
L. van Beethoven – Sonáta A dur pro violoncello a klavír op. 69, č. 3
L. van Beethoven – Sonáta C dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 4
L. van Beethoven – Sonáta D dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 5


Jan Škrdlík – violoncello
Renata Ardaševová – klavír
Fotografie z koncertu
Dubnové velikonoční odpoledne 2012 na zámku v Kuníně. Naplněný sál. Tři violoncellové 200 let staré Beethovenovy sonáty. Za mnou sedí klavíristka, mé violoncello hned pláče svůj sen po radosti, hned se hněvá… ne! To není zloba, to je jen vzdorování vůči tvrdému životu, který chce člověku vzít jeho sny. Je to jen o tom, že Beethoven to nevzdává. Není v tom zloba, která by chtěla ublížit. Zamračené čelo Beethovenovo je opět přijímáno s láskou těmi, kteří mu dnes rozumí. O čem vyprávěla tato hudba před dvěma sty lety na nedalekém zámku ve Fulneku a o čem vypráví dnes zde v Kuníně? Není to o tom stejném? Lidská bytost hledá opravdovou radost a nevzdává to. Není to jen skladba o lásce Beethovena k hraběnce z Fulneku, je to – píseň lidství. Nevím, co cítili první posluchači. Vím ale, jak zde v Kuníně nás tato hudba spojuje. Není to jen o tom, co zní nahlas. Je to tichá rozmluva nejen nás hudebníků, ale všech přítomných, beze slov. Je to o našich vlastních životech. Zní dlouhotrvající potlesk, ale není to potlesk nám hudebníkům, dokonce ani Beethovenovi, je to potlesk životu! Děkuji za tento mimořádný počin organizátoru akce panu Jaroslavu Zezulčíkovi. Děkuji klavíristce Renatě Ardaševové. Speciálně na tuto akci se mnou připravila tři vrcholná hudební díla! Děkuji Vám všem, že jste přišli…
Jan Škrdlík

út  13. 4. 201019:30 Uherské Hradiště - Violloncellový recitál s paralelně promítaným filmem podle předlohy Clauda Debussyho
Reduta, U Reduty 256
Leoš Janáček – Pohádka pro violoncello a klavír
Claude Debussy – Sonáta pro violoncello a klavír + doprovodný film
César Franck – Sonáta A dur pro violoncello a klavír


Jan Škrdlík – violoncello
Petra Besa Pospíšilová – klavír
Fotografie z koncertuFotografie z koncertu
Bravo, pořadatelé! – Starost o propagaci koncertů a celkové zaštítění akcí a podpora vážné hudby ze strany pana Maděriče a ostatních, kteří se podílejí na organizaci koncertů v Uherském Hradišti, je opravdu příkladná. Klavíristka Petra Besa Pospíšilová patří mezi ty hudebníky a přátele v mém životě, za které asi nebudu nikdy moci dostatečně vyjádřit svou vděčnost. Na koncertě v zaplněné Redutě v tomto krásném městě se to jen potvrdilo. Děkuji!!!
Jan Škrdlík

st  20. 1. 201020:00 Murcia, Španělsko - Komorně-orchestrální koncert
Auditorio y Palacio de Congresos
Luigi Boccherini – Menuet ze Smyčcového kvintetu E dur, op. 11, č. 5, G 275
Giuseppe Tartini – Ďáblův trilek
Joseph Haydn – Koncert pro violoncello a orchestr C dur, Hob. VIIb:1
Antonín Dvořák – Serenáda E dur pro smyčcový orchestr op. 22


Brněnští komorní sólisté
David Danel – housle
Jan Škrdlík – violoncello
Fotografie z koncertu
Nechci tím, že vyzdvihnu jeden koncert, shodit ty ostatní. Každý má své kouzlo. Tento ale pro mne byl nezapomenutelný z více důvodů: 1) Zahrál jsem si před více jak tisícovkou posluchačů nádherný Haydnův koncert ve městě, kde jsem kdysi rok působil. 2) Obsazení komorního orchestru se po prvotních potížích ustálilo na podobě, která byla hodně blízká mému srdci například vynikajícím složením primů v čele s Pavlem Fajtlem 3) Vzal jsem s sebou poprvé jako druhého violoncellistu svého syna Filipa 4) Cítil jsem vřelé přijetí, což se kromě přídavku projevilo také tím, že jsem například už na tomto prvním koncertu celého turné prodal skoro všechna CD :)
Jan Škrdlík

ne  19. 3. 200617:00 Fockenfeld, Německo - Schlosskonzert
Zámek Fockenfeld
Johann Sebastian Bach – III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009
L. van Beethoven – Sonáta g moll pro klavír a violoncello, op. 5, č. 2
Olivier Messiaen – Díkuvzdání věčnosti Ježíše pro violoncello a klavír
César Franck – Sonáta A dur pro violoncello a klavír


Jan Škrdlík – violoncello
Petra Besa – klavír
Toto bylo opravdu velmi příjemné!
Turné s vynikající klavíristkou a s výborným programem. Vystoupení na zámku ve Fockenfeldu bylo fajn také proto, že tady mají dlouhou tradici. Již třicet let se schází 200, 300 lidí každý měsíc. Když k tomu připočítám ještě tu krásnou akustiku...
Poslední koncert turné byl 28.3. v Brně v Besedním domě. Celý program: Beethoven-Debussy-Franck se natáčel a kdo tam nebyl, může to napravit tím, že si záznam koncertu koupí na CD, které je k dispozici;-)
Jan Škrdlík

Recenze:
Der neue Tag, 21. 3. 2006


ne  2. 10. 200520:00 Miami, Florida, USA - Festival Miami
University of Miami, Gusman Hall
Jan Zach – Sinfonia č. 3 A dur
Roger Boutry – En habit d'Arlequin
Wolfgang Amadeus Mozart – Klavírní koncert C dur, KV 415
J. Christian Bach – Koncert c moll pro violoncello a smyčcový orchestr
Edvard Grieg – Suita z časů Holbergových, op. 40


Brněnští komorní sólisté
Michiko Otaki – klavír
Jan Škrdlík – violoncello
Festival Miami je pro jižní část Spojených států něco jako pro nás Pražské jaro. Je to dost prestižní akce. S tím souvisí asi také to, že ve více obřích periodicích typu The Miami Herald vyšly kritiky. Takové ty kritiky, které si umělec (v tomto případě já) schovává a pak se – více nebo méně nápadně – s nimi „producíruje“.
Ale nebojte se: já si osobně nemyslím, že kvalita jedince spočívá v tom, co o něm napíšou druzí. Ta je spíše v tom, co má uvnitř bez ohledu na názory okolí. Nemusíte se líbit třeba vůbec nikomu a můžete přitom být velmi cenný člověk. Buďme ale upřímní – dobré kritiky potěší...
Jinak ten koncert Christiana Bacha je ve skutečnosti dost silná romantizující úprava Henriho Casadesuse. Jako takovou jsem ji pojímal: Pozdně romantický, velmi subjektivní pohled na to, co znamená baroko. Protože sám se taky věnuji poučené interpretaci, vím, že toto by mohlo někoho popudit, ale mne zrovna v tomto případě romantizující pojetí přitahovalo – pardon.
Jan Škrdlík

Recenze:
The Miami Herald, 6. 10. 2005
El Nuevo Herald, 5. 10. 2005


st  22. 6. 200520:00 Kroměříž - FESTIVAL FORFEST
Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením
Violoncellový recitál

Obrazárna kroměřížského zámku
Johann Sebastian Bach – III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009
Jiří Matys – Hudba pro violoncello solo II (2004)
Zoltán Kodály – Sonáta pro violoncello sólo, op. 8


Jan Škrdlík – violoncello
Původně to měl být pouze recitál ve čtvrtek a sólo s orchestrem v neděli, ale v pondělí mi volala paní Vaculovičová (bylo to v noci a byl jsem na cestě z koncertu): „Přijeďte o den dřív. Něco nám tam vypadlo. My si váš recitál rádi poslechneme dvakrát.“
Tak jsem alespoň obohatil ten první koncert Bachovou Suitou, aby se trochu lišil. Velice mě ale potěšilo, že lidé, kteří řekli po koncertě ve středu, že si to přijdou poslechnout ještě jednou, skutečně další den přišli. Můj americký agent říká, že bezprostředně po koncertě vám nikdo neřekne, že jste hráli špatně. Jestliže ten člověk ale pak hned přijde znovu na stejný program, tak se mu to zaručeně líbilo. Proč by si jinak kazil večer, že?
Přestože jsem byl v té době zároveň dost nemocný, prožíval jsem silné pocity vnitřní inspirace i přijetí ze strany posluchačů a kupodivu jakési proudy vnitřní energie. (Že by kladný vztah ze strany těch, co byli v sále?) Tento zážitek je něco, co bych přál každému.
Na tyto tři koncerty vyšlo relativně mnoho kritik. Některé i v zahraničí.
Jan Škrdlík

Recenze:
Opus musicum 4/05, 14. 9. 2005
Composer, USA-Bulletin Of American Composers, 14. 9. 2005
Hudobný život, Bratislava, červenec 2005


út  17. 9. 200219:00 Brno - Klub moravských skladatelů
Zahajovací koncert sezóny 2002–2003

Sál Konzervatoře Brno, Lužánecká 14
1. Lubomír Koželuha – Tři čtrty pro housle a klavír
2. Herbert Baumann – Hudba pro klavír na čtyři ruce
3. Ctirad Kohoutek – Zrození člověka
4. Pavel Smutný – Trio pro housle, violoncello a klavír „Čas a naděje“
5. Milan Slimáček – Tři věty pro violu a klavír
6. Hana Mazourová – Jednohubky pro altsaxofon a klavír


Jiří Jahoda – housle (1)
Eva Horáková – klavír (1)
Renata Bialasová – klavír (2)
Milan Bialas – klavír (2)
Martina Králíková – soprán (3)
Jan Král – klavír (3)
Jiří Besperát – housle (4)
Jan Škrdlík – violoncello (4)
Šárka Besperátová – klavír (4)
Jan Řezníček – viola (5)
Jiřina Kolmanová – klavír (5)
Hana Mikolášková – altsaxofon (6)
Hana Mazourová – klavír (6)
Koželuha-Baumann-Kohoutek-Smutný-Slimáček

Informace o vybraných akcích


1002   
(přístupů od 2.10.2013)

DOMOVSKÁ STRÁNKA

 

!!!Hudební Kovárna – již 31 let ve službách krásné hudby!!!