Jiří Klecker

(zpěv)

Basista, absolvent studia cizích jazyků na Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity a bývalý člen mezinárodně renomovaných pěveckých sborů (Lýskův dětský sbor, Brněnský akademický sbor, Brněnští madrigalisté), studoval sólový zpěv u prof. Vlastimila Babáka. Úspěšné byly jeho účasti na Bachově akademii u prof. H. Rillinga (Praha, 1987) a na pěveckém kurzu „Píseň a oratorium“ u prof. K. Rapfa v rakouském Wörglu (1990).

Zvláštní zmínku si zaslouží dlouholetá intenzivní spolupráce s dirigentem a hráčem na příčnou barokní flétnu Andreasem Kröperem při realizaci CD-nahrávek děl J. S. Bacha, W. A. Mozarta a A. Salieriho (spolu s Magdalenou Koženou). Nahrávka Bachových Janových pašijí, na níž současně interpretuje party Ježíše, Piláta a basové arie, byla oceněna Německou Akademií pro starou hudbu jako „nejlepší nahrávka roku 1992”. Pěvec byl rovněž přizván ke spolupráci na operních open-air projektech Mozartových oper jako Sarastro v pražské „Zauberflöte“ a Alazim v produkci opery „Zaide“ ve švýcarské Arose. Spolupracoval s řadou ansámblů pro provozování staré hudby a barokní opery (Capella regia musicalis, komorní operní ansámbl ORFEO). V poslední době intenzivně vystupuje s violoncellistou Janem Škrdlíkem a cembalistkou Kateřinou Bílkovou. Spolupodílel se na vzniku 11 CD.

V současné době je pěvec sólistou Janáčkovy opery Národního divadla v Brně a stálým hostem operních scén doma i v zahraničí.


Další informace na: www.jiri.klecker.sweb.cz


Pavel Fajtl

(housle)

Je absolventem brněnské JAMU, studia završil Beethovenovým houslovým koncertem D dur za doprovodu Moravské filharmonie a recitálem. Od svých sedmnácti let natáčí v Českém rozhlase. Po úspěšném konkurzu nastoupil na místo koncertního mistra v Rozhlasovém orchestru Studio Brno. S tímto orchestrem natočil přes 90 nahrávek sólových skladeb klasické i populární hudby. Spolupracoval ale i s dalšími orchestry, se kterými v Evropě, Severní Americe a Japonsku doprovázel světové sólisty (Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Navah Perlman...). Sám také sólově vystupuje s doprovodem klavíru i orchestru; jeho žánrový záběr je velmi široký – od barokních skladeb až po romantické a náladové skladby, či hraní v muzikálovém orchestru Městského divadla Brno a spolupráce s klavíristou Františkem Štěrbákem, violoncellistou Janem Škrdlíkem nebo s předními operními i muzikálovými sólisty např. Annou Klamo, Michalem Klamo a dalšími.

Oblast působení Pavla Fajtla na tomto poli překročila hranice České republiky a zahrnula důležitá pódia Evropy i mimo Evropu.

V lednu 2010 se Pavel Fajtl stal uměleckým vedoucím souboru Brněnští komorní sólisté, se kterým absolvoval turné po Španělsku a koncerty v ČR. S tímto tělesem doprovázel předního českého violoncellistu Jana Škrdlíka.


Další informace na: www.pavelfajtl.cz


Miroslav Kovář

(viola)

Narozen v roce 1959 v Čeladné na severovýchodě České republiky, studoval hru na housle na konzervatoři v Brně u prof. Jana Stanovského a hru na violu u prof. Aloise Moráně. V letech 1980-1985 studoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně ve violové třídě Prof. Jiřího Kratochvíla, dlouholetého člena Janáčkova kvarteta.

Již od dob studií vyvíjel činnost jako sólista, komorní i orchestrální hráč. V roce 1983 získal 2. cenu na mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec. Dvacet let působil jako violista Brněnského komorního orchestru, s tímto souborem koncertoval v USA, Španělsku, Norsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Bulharsku, Polsku, Slovensku. Měl stálé angažmá v operním orchestru Národního divadla v Brně a šest let byl členem Státní filharmonie Brno. V současné době je prvním violistou komorního orchestru Musici Boemi.

Od roku 1989 působí jako pedagog hry na violu na konzervatoři v Brně. Miroslav Kovář pravidelně vyučuje na Mezinárodních hudebních kurzech L. Janáčka a B. Martinů ve Vysokém Mýtě, je zván do porot smyčcových soutěží. Premiéruje skladby současných skladatelů, z nichž některé jsou mu dedikovány.


Jan Škrdlík

(violoncello)

Violoncellista Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Studoval u Jana Hališky na ostravské konzervatoři, dále u Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, u Luise Clareta v Barceloně a pak soukromě u Daniela Veise v Praze. Obdržel prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl v zahraničí a jiná ocenění. Byl členem Wallingerova kvarteta mezi lety 1991 až 2016. V letech 1997 až 2009 vyučoval na brněnské konzervatoři.

Umělecký záběr Jana Škrdlíka sahá od autentických dobových stylů až po tradiční českou romantickou a neoromantickou expresivní školu. Kritiky z různých částí Evropy a Ameriky se shodují na charakteru jeho hry: Vyznačuje se zřetelným a jistým vedení tónů i v těch nejzáludnějších partiích kompozice, vyniká zvukovou malebností a tónovou plasticitou, ušlechtilým tónem a kvalitní technickou připraveností.

Mezi violoncella, na která hrál, patří i nástroj Adama Emanuela Homolky z roku 1842, který se v roce 2007 stal mediálně známým poté, co byl z umělcova ateliéru ukraden a na základě televizní reportáže po dvou dnech zlodějem vrácen.


Další informace na: www.cello.cz


Jiří Šícha

(kontrabas)

Jiří Šícha se narodil v roce 1975 v Brně, kde také absolvoval gymnázium a učil se zde hře na kontrabas na ZUŠ u Mgr. Karla Malany, na konzervatoři u Mgr. Karla Kopřivy a na JAMU u prof. Miloslava Jelínka. Během studia se zúčastnil také několika soutěží ve hře na kontrabas – vedle 3. místa ze soutěže konzervatoří v Teplicích v roce 1996 si cení účasti na Mezinárodní interpretační soutěži Brno 2003 pořádané v rámci festivalu Moravský podzim, kde se umístil v mezinárodní konkurenci na 5. místě.

Od roku 1999 je členem orchestru Janáčkova divadla v Brně, se kterým vystoupil i na mnoha místech v zahraničí. Mimoto příležitostně hrál a hraje v řadě dalších komorních i symfonických orchestrů.

Jiří Šícha se věnuje také spolupráci s amatérskými soubory, jejichž nadšení a zápal pro provozování klasické hudby se rozhodl podpořit, neboť je vnímá jako nesmírně cenné.


Kateřina Stávková

(viola da gamba)

Po absolvování základní umělecké školy v Brně – obor violoncello – se začala věnovat hře na violu da gamba. Účastnila se různých kurzů a mezinárodních interpretačních seminářů zaměřených na starou hudbu. Mezi její lektory patřili např. Jonathann Manson, Irmtraud Hubatschek, Peter Krivda a José Vázquez.

V současnosti studuje v Brně při Ústavu hudební vědy na FF MU Teorii a interpretační praxi staré hudby a hru na violu da gamba u Lucie Krommer.

Je členkou souboru Collegium pro arte antiqua, Musica Poetica Brno a příležitostně spolupracuje s dalšími soubory staré hudby.Karel Košárek

(klavír)

Karel Košárek studoval klavírní hru na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, po maturitě pokračoval ve studiu na Pražské konzervatoři u Valentiny Kameníkové. Na AMU byl žákem Františka Raucha a Kvitoslavy Bilinské. V roce 1991 uspěl v mezinárodním konkurzu vypsaném Southern Methodist University v Dallasu a získal čtyřleté stipendium. Studoval pod vedením vynikajících pedagogů Harrise Crohna a Joaquina Achucarra. Roku 1995 obdržel diplom Artist Certificate a titul Master in Music. Zvítězil v celé řadě mezinárodních soutěží. V roce 1990 získal nejvyšší ocenění ve Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Hradci Králové a stal se laureátem Mezinárodní soutěže Francesca Paoly Neglia v Enně (Itálie). Na tyto úspěchy navázal vítězstvími v Mezinárodní soutěži mladých umělců v Corpus Christi v USA (1992) a roku 1993 v Mezinárodní klavírní soutěži v San Antoniu (1993).

Karel Košárek je nositelem Von Mickwitzovy ceny za rok 1992 a Wilsonovy ceny za rok 1993. K jeho největším úspěchům patří účast ve finále prestižní americké Mezinárodní klavírní soutěže Waltra Naumburga na jaře roku 1997. Účinkoval na četných mezinárodních festivalech, podnikl turné po Spojených státech, vystupoval v Japonsku i v Petrohradě. Věnuje se též komorní hře; vystupoval například s Josefem Sukem, s Panochovým kvartetem nebo s Magdalenou Koženou.


Petra Besa

(klavír)

Petra Besa se věnuje hře na klavír již od útlého dětství. Po studiu brněnské konzervatoře ve třídě M. Bialase pokračovala na Janáčkově akademii u J. Skovajsy. Svá studia završila na švýcarské Hochschule für Musik und Theater v Bernu, ve třídě Bruna Canina, kde získala prestižní Solistendiplom a titul „Diplomierte Musikerin MH“. Hudební impulzy obohatila účasti na mistrovských kurzech vedených R. Buchbinderem, E. Indjicem a dalšími.

Na svém kontě má řadu cen: Je čtyřnásobnou laureátkou mezinárodní soutěže „Virtuosi per musica di pianoforte“, nositelkou ceny Českého rozhlasu, Janáčkovy nadace aj.

Má za sebou řadu vystoupení na festivalech Concentus Moraviae, Hudební léto Hluboká nad Vltavou, Janáčkovy Hukvaldy, la Schubertiade, Moravský podzim, Murten Classics, Olten Classique a Via Francigena. Několikrát spolupracovala se Státní filharmonii Brno a dirigenty Casparem Richterem a Petrem Altrichtrem. Vedle klasického koncertního repertoáru se Petra Besa intenzivně věnuje komorní hře a korepetici. Spolupracovala s umělci jako Bohuslav Matoušek, Igor Karsko a Jiří Pospíchal (housle), Alexander Besa (viola), Jan Škrdlík a Vojtěch Novák (violoncello), se členy Cameraty Bern, soubory Ensemble Kaleidoscope, Merel Quartet a Wallingerovo Kvarteto.

V současné době žije v Lucernu a působí na Hudebni Akademii v Basileji.


Renata Ardaševová

(klavír)

Renata Ardaševová, rodným příjmením Lichnovská má na svém kontě řadu CD, rozhlasových a televizních nahrávek, spolupracuje aktivně s předními domácími i zahraničními umělci, účastní se prestižních projektů, jakými jsou například festival Concentus Moraviae nebo České sny. Po absolutoriu konzervatoře v Ostravě u prof. Marty Toaderové a prof. Milana Báchorka v oboru skladba pokračovala ve studiu na Jamu v Brně ve třídě prof.Marty Toaderové a prof. Inessy Janíčkové.Cenné zkušenosti sbírala rovněž v mnoha mezinárodních mistrovských interpretačních kurzech pod vedením světových pedagogů ( prof. Rudolf Kehrer, prof. Vera Gornostaeva, prof. Lev Naumov).

Po úspěšných studiích se Renata Ardaševová stala vyhledávanou sólistkou i komorní hráčkou, kterou slyšela světová pódia v Německu, Rakousku, Velké Británii, Švýcarsku, Turecku, Lucembursku, Holandsku, Polsku, Lotyšsku a dalších zemích. Jedinečné je i její klavírní spojení s neméně úspěšným manželem Igorem Ardaševem, se kterým pod uměleck ým názvem duo Ardašev zahájila společnou koncertní činnost – hru na čtyři ruce a na dva klavíry.

Kromě své bohaté koncertní činnosti se věnuje i výuce na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Kritika oceňuje především její vnitřní náboj a emotivní ztvárnění hudebního obrazu jakož i zvukové kvality a smysl pro formu a výstavbu interpretovaných skladeb.


Další informace na: www.ardasev.com/renata-ardasevova


Martin Jakubíček

(varhany a cembalo)

Narodil se roku 1965 v Brně v rodině hudebníka. Po studiích na brněnské konzervatoři (1980-86) pokračuje na JAMU, kde se výrazně zabývá improvizací. JAMU reprezentuje na mezinárodní varhanní soutěži J.S.Bacha v Lipsku a na varhanní soutěži Pražského jara. Získává hlavní ceny na Interpretační soutěži ČSR a SVOČ. Své znalosti si rozšiřuje na mistrovských kurzech v rakouském Millstadtu. Kromě sólové koncertní činnosti (cembalo, varhany, kladívkový klavír) působí Martin Jakubíček jako umělecký vedoucí renomovaných komorních seskupení, jako zakládající člen ansámblů zabývajících se stylovou interpretací renesanční a barokní hudby. Spolupracuje s našimi i zahraničními komorními orchestry. Je vyhledávaným doprovazečem pěveckých sborů (Ars Brunensis, Brněnský akademický sbor, Kantiléna, Český filharmonický sbor, Moravan, Moravští učitelé) a sólistů (Kožená, Stivín, Hudeček, Šporcl, Novák).

Výrazně se exponuje i v menších komorních souborech (Duo Seraphim, Flores musicae, Duo 415). Pravidelně vystupuje v řadě evropských zemí (Holandsko, Belgie, Francie, Dánsko, Německo, Polsko atd.). Spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí, Interpretačně se podílí na nahrávkách mnoha desítek CD, působí jako varhaník v brněnských kostelích.

Neméně důležitá je také jeho činnost skladatelská a aranžérská. Zasahuje oblast hudby lidové (Broln, Hradišťan, J.Černý), Folkové (Tabard, Cimbal classic, V. Rédl), rockové (Angelus novus) a v neposlední řadě i hudby vážné (Canticum novum, Fagotti Brunenses, Madrigal kvintet). Pro svou všestrannost je Martin Jakubíček vyhledávanou osobností současné hudební scény.


Další informace na: www.martinjakubicek.cz
2580   
(přístupů od 2.10.2013)


 

 

!!!Hudební Kovárna – již 29 let ve službách krásné hudby!!!