Pavel Fajtl

(housle)

Je absolventem brněnské JAMU, studia završil Beethovenovým houslovým koncertem D dur za doprovodu Moravské filharmonie a recitálem. Od svých sedmnácti let natáčí v Českém rozhlase. Po úspěšném konkurzu nastoupil na místo koncertního mistra v Rozhlasovém orchestru Studio Brno. S tímto orchestrem natočil přes 90 nahrávek sólových skladeb klasické i populární hudby. Spolupracoval ale i s dalšími orchestry, se kterými v Evropě, Severní Americe a Japonsku doprovázel světové sólisty (Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Navah Perlman...). Sám také sólově vystupuje s doprovodem klavíru i orchestru; jeho žánrový záběr je velmi široký – od barokních skladeb až po romantické a náladové skladby, či hraní v muzikálovém orchestru Městského divadla Brno. K jeho důležitým uměleckým počinům patří také spolupráce s violoncellistou Janem Škrdlíkem, klavíristou Karlem Košárkem, violistou Karlem Plockem nebo varhaníkem Petrem Kolařem.

Oblast působení Pavla Fajtla na tomto poli překročila hranice České republiky a zahrnula důležitá pódia Evropy i mimo Evropu.

V lednu 2010 se Pavel Fajtl stal uměleckým vedoucím souboru Brněnští komorní sólisté, se kterým pravidelně absolvuje koncerty v ČR a v zahraničí. Za zmínku stojí například komorní provedení Beethovenova Trojkoncertu v rámci turné po Španělsku na podzim roku 2018 s klavíristou Karlem Košárkem a violoncellistou Janem Škrdlíkem.


Další informace na: www.pavelfajtl.cz


Jan Škrdlík

(violoncello)

Violoncellista Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Studoval u Jana Hališky na ostravské konzervatoři, dále u Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, u Luise Clareta v Barceloně a pak soukromě u Daniela Veise v Praze. Obdržel prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl v zahraničí a jiná ocenění. Byl členem Wallingerova kvarteta mezi lety 1991 až 2016. V letech 1997 až 2009 vyučoval na brněnské konzervatoři.

Umělecký záběr Jana Škrdlíka sahá od autentických dobových stylů až po tradiční českou romantickou a neoromantickou expresivní školu. Kritiky z různých částí Evropy a Ameriky se shodují na charakteru jeho hry: Vyznačuje se zřetelným a jistým vedení tónů i v těch nejzáludnějších partiích kompozice, vyniká zvukovou malebností a tónovou plasticitou, ušlechtilým tónem a kvalitní technickou připraveností.

Mezi violoncella, na která hrál, patří i nástroj Adama Emanuela Homolky z roku 1842, který se v roce 2007 stal mediálně známým poté, co byl z umělcova ateliéru ukraden a na základě televizní reportáže po dvou dnech zlodějem vrácen.


Další informace na: www.cello.cz


Kateřina Stávková

(viola da gamba)

Po absolvování základní umělecké školy v Brně – obor violoncello – se začala věnovat hře na violu da gamba. Účastnila se různých kurzů a mezinárodních interpretačních seminářů zaměřených na starou hudbu. Mezi její lektory patřili např. Jonathann Manson, Irmtraud Hubatschek, Peter Krivda a José Vázquez.

V současnosti studuje v Brně při Ústavu hudební vědy na FF MU Teorii a interpretační praxi staré hudby a hru na violu da gamba u Lucie Krommer.

Je členkou souboru Collegium pro arte antiqua, Musica Poetica Brno a příležitostně spolupracuje s dalšími soubory staré hudby.
Karel Košárek

(klavír)

Karel Košárek studoval klavírní hru na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, po maturitě pokračoval ve studiu na Pražské konzervatoři u Valentiny Kameníkové. Na AMU byl žákem Františka Raucha a Kvitoslavy Bilinské. V roce 1991 uspěl v mezinárodním konkurzu vypsaném Southern Methodist University v Dallasu a získal čtyřleté stipendium. Studoval pod vedením vynikajících pedagogů Harrise Crohna a Joaquina Achucarra. Roku 1995 obdržel diplom Artist Certificate a titul Master in Music. Zvítězil v celé řadě mezinárodních soutěží. V roce 1990 získal nejvyšší ocenění ve Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Hradci Králové a stal se laureátem Mezinárodní soutěže Francesca Paoly Neglia v Enně (Itálie). Na tyto úspěchy navázal vítězstvími v Mezinárodní soutěži mladých umělců v Corpus Christi v USA (1992) a roku 1993 v Mezinárodní klavírní soutěži v San Antoniu (1993).

Karel Košárek je nositelem Von Mickwitzovy ceny za rok 1992 a Wilsonovy ceny za rok 1993. K jeho největším úspěchům patří účast ve finále prestižní americké Mezinárodní klavírní soutěže Waltra Naumburga na jaře roku 1997. Účinkoval na četných mezinárodních festivalech, podnikl turné po Spojených státech, vystupoval v Japonsku i v Petrohradě. Věnuje se též komorní hře; vystupoval například s Josefem Sukem, s Panochovým kvartetem nebo s Magdalenou Koženou.Petra Besa

(klavír)

Petra Besa se věnuje hře na klavír již od útlého dětství. Po studiu brněnské konzervatoře ve třídě M. Bialase pokračovala na Janáčkově akademii u J. Skovajsy. Svá studia završila na švýcarské Hochschule für Musik und Theater v Bernu, ve třídě Bruna Canina, kde získala prestižní Solistendiplom a titul „Diplomierte Musikerin MH“. Hudební impulzy obohatila účasti na mistrovských kurzech vedených R. Buchbinderem, E. Indjicem a dalšími.

Na svém kontě má řadu cen: Je čtyřnásobnou laureátkou mezinárodní soutěže „Virtuosi per musica di pianoforte“, nositelkou ceny Českého rozhlasu, Janáčkovy nadace aj.

Má za sebou řadu vystoupení na festivalech Concentus Moraviae, Hudební léto Hluboká nad Vltavou, Janáčkovy Hukvaldy, la Schubertiade, Moravský podzim, Murten Classics, Olten Classique a Via Francigena. Několikrát spolupracovala se Státní filharmonii Brno a dirigenty Casparem Richterem a Petrem Altrichtrem. Vedle klasického koncertního repertoáru se Petra Besa intenzivně věnuje komorní hře a korepetici. Spolupracovala s umělci jako Bohuslav Matoušek, Igor Karsko a Jiří Pospíchal (housle), Alexander Besa (viola), Jan Škrdlík a Vojtěch Novák (violoncello), se členy Cameraty Bern, soubory Ensemble Kaleidoscope, Merel Quartet a Wallingerovo Kvarteto.

V současné době žije v Lucernu a působí na Hudebni Akademii v Basileji.Renata Ardaševová

(klavír)

Renata Ardaševová, rodným příjmením Lichnovská má na svém kontě řadu CD, rozhlasových a televizních nahrávek, spolupracuje aktivně s předními domácími i zahraničními umělci, účastní se prestižních projektů, jakými jsou například festival Concentus Moraviae nebo České sny. Po absolutoriu konzervatoře v Ostravě u prof. Marty Toaderové a prof. Milana Báchorka v oboru skladba pokračovala ve studiu na Jamu v Brně ve třídě prof.Marty Toaderové a prof. Inessy Janíčkové.Cenné zkušenosti sbírala rovněž v mnoha mezinárodních mistrovských interpretačních kurzech pod vedením světových pedagogů ( prof. Rudolf Kehrer, prof. Vera Gornostaeva, prof. Lev Naumov).

Po úspěšných studiích se Renata Ardaševová stala vyhledávanou sólistkou i komorní hráčkou, kterou slyšela světová pódia v Německu, Rakousku, Velké Británii, Švýcarsku, Turecku, Lucembursku, Holandsku, Polsku, Lotyšsku a dalších zemích. Jedinečné je i její klavírní spojení s neméně úspěšným manželem Igorem Ardaševem, se kterým pod uměleck ým názvem duo Ardašev zahájila společnou koncertní činnost – hru na čtyři ruce a na dva klavíry.

Kromě své bohaté koncertní činnosti se věnuje i výuce na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Kritika oceňuje především její vnitřní náboj a emotivní ztvárnění hudebního obrazu jakož i zvukové kvality a smysl pro formu a výstavbu interpretovaných skladeb.


Další informace na: www.ardasev.com/renata-ardasevova


Martin Jakubíček

(varhany a cembalo)

Narodil se roku 1965 v Brně v rodině hudebníka. Po studiích na brněnské konzervatoři (1980-86) pokračuje na JAMU, kde se výrazně zabývá improvizací. JAMU reprezentuje na mezinárodní varhanní soutěži J.S.Bacha v Lipsku a na varhanní soutěži Pražského jara. Získává hlavní ceny na Interpretační soutěži ČSR a SVOČ. Své znalosti si rozšiřuje na mistrovských kurzech v rakouském Millstadtu. Kromě sólové koncertní činnosti (cembalo, varhany, kladívkový klavír) působí Martin Jakubíček jako umělecký vedoucí renomovaných komorních seskupení, jako zakládající člen ansámblů zabývajících se stylovou interpretací renesanční a barokní hudby. Spolupracuje s našimi i zahraničními komorními orchestry. Je vyhledávaným doprovazečem pěveckých sborů (Ars Brunensis, Brněnský akademický sbor, Kantiléna, Český filharmonický sbor, Moravan, Moravští učitelé) a sólistů (Kožená, Stivín, Hudeček, Šporcl, Novák).

Výrazně se exponuje i v menších komorních souborech (Duo Seraphim, Flores musicae, Duo 415). Pravidelně vystupuje v řadě evropských zemí (Holandsko, Belgie, Francie, Dánsko, Německo, Polsko atd.). Spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí, Interpretačně se podílí na nahrávkách mnoha desítek CD, působí jako varhaník v brněnských kostelích.

Neméně důležitá je také jeho činnost skladatelská a aranžérská. Zasahuje oblast hudby lidové (Broln, Hradišťan, J.Černý), Folkové (Tabard, Cimbal classic, V. Rédl), rockové (Angelus novus) a v neposlední řadě i hudby vážné (Canticum novum, Fagotti Brunenses, Madrigal kvintet). Pro svou všestrannost je Martin Jakubíček vyhledávanou osobností současné hudební scény.


Další informace na: www.martinjakubicek.cz


Jana Rosie Dvořáková

(malba)

Jana Rosie Dvořáková patří k osobnostem, které do světa umění vstoupily až na základě předcházejících hlubokých životních a lidských zkušeností. Přestože již od malička malovala a jako dítě chtěla ilustrovat dětské knížky, lákaly ji i mnohé jiné obory. Chtěla být učitelkou a později studovat botaniku. Nakonec ale vystudovala medicínu... V roce 2011 po mnohaleté úspěšné lékařské praxi konečně začíná částečně v tichosti svého pražského ateliéru a částečně v plenéru vytvářet první plátna, která se pro ni postupně stávají cestou k sobě i k druhým, potřebou, radostí i vášní... Přestože těžiště její tvorby v současnosti spočívá především v tématech stromů a jejich moudrosti, nebrání se ani jiným oblastem. Tak postupně vznikaly (a stále se rozšiřují) kolekce jako: „Místa, kde jste doma“, „Hudební motivy“ (hudba vnímaná srdcem a tělem), „Netradiční portréty“ (ukazující z jiných úhlů pohledu člověka v jeho jedinečnosti) nebo „Podoby ženy“ a další.

V roce 2018 došlo ke dvěma zlomovým momentům ve tvorbě Jany Rosie Dvořákové: V létě zmíněného roku obdržela prestižní cenu v Soutěži Národního parku Šumava, Rok pralesů, za dílo „Moudrost života“, obraz smrku z Boubínského pralesa (29x42 cm, olej) a v závěru roku pak došlo k navázání bohaté tvůrčí spolupráce s jejím nynějším partnerem violoncellistou Janem Škrdlíkem. S ním podniká mnoho vzájemně se inspirujících uměleckých počinů, do kterých oba přispívají nejen obrazem a hudbou, ale také svými básněmi, často v rámci společných akusticko-vizuálních originálních performancí.

Ve tvorbě Jany Rosie Dvořákové se odráží její láska k přírodě, toulkám krajinou, pozorování hvězd, objevování přírodních pokladů a krásy. Tvorba je pro ni cestou navracení se sama k sobě, k moudrosti svého těla, ke své duši, vlastní citlivosti, k objevování vlastní síly a jedinečnosti, k vyjádření ženy v sobě v jejích mnoha podobách.


Další informace na: www.janarosie.cz/


Zdeněk Nádeníček

(dirigování a hoboj)

V letech 1985–1991 studoval hru na hoboj na brněnské konzervatoři ve třídě prof. Vítězslava Winklera. Ve studiu pokračoval na JAMU v Brně u prof. Josefa Bartoníka. Během studií získal četná ocenění a titul laureáta na domácích interpretačních soutěžích (Soutěž konzervatoří, Duškova soutěž, Chomutov, Amati Kraslice). V roce 1991 se stal členem brněnské filharmonie jako sólo hráč na anglický roh. Je vyhledávaným interpretem soudobé hudby a jako hráč na anglických roh uvedl několik premiér českých i zahraničních autorů, z nichž některé byly zaznamenány pro Český rozhlas. V roce 2006 v premiéře uvedl skladbu brněnského autora Pavla Zemka, „Concertino pro anglický roh“ a orchestr, za doprovodu Filharmonie Brno pod taktovkou Christopha Campestriniho. Dílo bylo zaznamenáno Českým rozhlasem, a nahrávka získala ocenění na festivalu soudobé hudby v Paříži.

Od roku 1995 vyučuje na SZUŠ, v letech 2005–2009 působil též jako pedagog na JAMU. Od roku 2013 je pedagogem hry na hoboj na konzervatoři v Brně. Je členem Foersterova dechového kvinteta, souboru pro soudobou hudbu Ars Incognita a komorního orchestru Czech Virtuosi, se kterým spolupracuje též jako dirigent. V roce 2005 začal studovat dirigování u prof. Stanislava Kummera v Brně a studium ukončil v roce 2010 absolventským koncertem s orchestrem brněnské konzervatoře. V roce 2007 a 2008 byl angažován jako hlavní dirigent mistrovských kurzů v Bielu (Švýcarsko), spolu s Filharmonickým orchestrem České Budějovice. V roce 2011 dirigoval Kammerorchestr Koln v rámci projektu „“Sommerfestspiele in Deutschland“.

V roce 2012 debutoval jako dirigent v Japonsku (Fuji), a v roce 2014 v Ósace s orchestrem Czech virtuosi. Od roku 2010 zastává funkci dirigenta Komorního orchestru města Blanska a od roku 2014 je dirigentem orchestru Konzervatoře Evangelické Akademie v Olomouci.BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

Brněnští komorní sólisté byli založeni v devadesátých letech minulého století. Soubor sdružoval zkušené brněnské hudebníky a vystoupil na řadě koncertů doma i v zahraničí. Od svého založení orchestr se svým sólistou, violoncellistou Janem Škrdlíkem, natočil několik úspěšných CD (například CD „Česká hudba čtyř století“ obdrželo nejvyšší bodování v prestižním časopise Harmonie) a absolvoval mnoho významných turné, například 35 koncertů v USA. Od roku 2010 je uměleckým vedoucím houslista Pavel Fajtl.

Kombinace mladých nadějných hráčů a zkušených členů u prvních pultů vytváří velmi sympatickou symbiózu, ve které se spojuje hudební vyzrálost s mladistvým entuziasmem.

Soubor je schopen rozšířit se o dva lesní rohy a dva hoboje, takže může obsáhnout také repertoár pro klasicistní obsazení.

V únoru 2017 soubor navázal spolupráci s mexickým kytaristou a skladatelem Omarem Rojasem nahrávkou jeho melodramatu Sanz Briz pro orchestr, kytaru a recitaci na slova stejnojmenné básně J. Škrdlíka.

Další podrobné informace naleznete v aktuálním katalogu orchestru: Brněnští komorní sólisté - nabídka programů.


ČESKÉ BAROKNÍ TRIO

Antonín Rous – housle
Jan Škrdlík – violoncello
Martin Jakubíček – cembalo

je soubor, který se věnuje stylové interpretaci barokní a klasicistní hudby. Založil jej holandský houslista českého původu A.Rous, působící od roku 1971 v Amsterodamu, kde se intenzivně věnuje studiu původních notových zápisů i jiných materiálů, souvisejících s interpretační praxí XVII. a XVIII. století.
V roce 1993 potkává v Naardenu cembalistu a varhaníka Martina Jakubíčka, který mu doporučí violoncellistu Jana Škrdlíka a tito tři umělci zakládají trio, které dává speciální důraz na provádění českých barokních komponistů.
Soubor se schází každého půl roku ke koncertnímu turné - střídavě v České republice a ve státech Beneluxu. Za zmínku stojí i dvě úspěšné CD pořízené pro Studio Matouš.
Ve spolupráci s dalšími špičkovými hudebníky se repertoár Českého barokního tria podle potřeby tematických programů může libovolně rozšířit. Tak bylo možné v uplynulé sezóně s velkým úspěchem provést Vivaldiho Čtvero ročních dob v komorním obsazení.
Se sopranistkou Hanou Škarkovou uvedlo ČBT v sérii Brněnského filharmonického sboru v Brně a Na Mahlerove festivalu 2008 v Jihlavě po prve v moderní době 4 Italské árie J. A. Bendy.
Tematické programy tria:
„Programní hudba v baroku“ (A. Vivaldi, H. I. F. Biber, J. H. Schmelzer, G. F. Telemann)
„Češi ve Vídni“ (F. V. Kramář, L. A. Koželuh, J. K. Vaňhal, V. Jírovec)
„Skladatelé z Vysočiny“ (F. V. Kramář, P. Vranický, A. Vranický, A. Sluníčko)
„Hudba na královském dvoře“ (C. P. E. Bach, F. Benda, J. G. Graun, J. G. Janitsch)
„Mozartovi hrdinové“ (J. Ch. Bach, J. Mysliveček, J. Haydn)


TRIO DOMENICA

Antonín Rous – housle
Suzan Rous-Woelderink – viola
Jan Škrdlík – violoncello

Vznik Tria Domenica je úzce spjat s činností Českého barokního tria, které (obojí) založil holandský houslista českého původu A. Rous, působící od roku 1971 v Amsterodamu. Oba soubory se občas spojují do jednoho tělesa. K prvnímu takovému společnému vystoupení všech hráčů obou seskupení došlo už v roce 2004 na koncertě v holandském Lelystadu a od té doby na desítkách míst v Evropě včetně mezinárodních festivalů, například v Českém Krumlově, v Jihlavě a jinde.

Od roku 2018, kdy poptávka po klasickém smyčcovém terzettu (v obsazení housle, viola a violoncello) vzrostla, se Trio Domenica plně osamostatnilo a za krátkou dobu etablovalo na koncertních pódiích s kombinací klasického repertoáru a méně uváděných skladeb s programem nazvaným „Zapomenutá krása…“.895   
(přístupů od 2.10.2013)

 

!!!Hudební Kovárna – již 31 let ve službách krásné hudby!!!