Vítězslava Škrdlíková

(zpěv)

Tato altistka, recitátorka a malířka je typem umělce, který svým působením překlenuje více stylů od alternativního indies rocku ve stylu Ivy Bittové přes ethno (například španělské flamenco) až po zpěv klasický sahající od renesance až po 21. století.

V letech 1989-1994 studovala sólový zpěv ve třídě Márie Vaniakové, známé hlasové pedagožky, sborový zpěv u Miloslava Bučka, s jehož Komorním sborem brněnské Univerzity J. E. Purkyně získala první zkušenosti na našich i mezinárodních pódiích, a všeobecný hudební vhled si ve stejném období rozšířila také studiem klavíru ve třídě Petra Haly.

Průběžně se stávala nositelkou řady ocenění na místní i celonárodní úrovni, jako například Cena diváka na Jihlavské písni apod. Definitivnímu rozhodnutí pro sólový zpěv předcházelo působení pedagogické (Střední pedagogická škola nebo ZUŠ Charbulova v Brně), které ukončila roku 2006 ve prospěch činnosti koncertní.

Její působení na tomto poli se větví na oblast nonartificiální: rock, metal, pop (kapely Renesance, Spotlight) a na oblast klasickou. Od roku 2016 vystupuje po boku operního pěvce, basisty Jiřího Kleckera. Ve stejném roce zahájila také spolupráci na několika hudebních projektech se svým manželem, violoncellistou Janem Škrdlíkem. Oba spojuje mnohovrstevnatost jejich uměleckého záběru napříč žánry: hudba, poezie, vizuální umění...


Jiří Klecker

(zpěv)

Basista, absolvent studia cizích jazyků na Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity a bývalý člen mezinárodně renomovaných pěveckých sborů (Lýskův dětský sbor, Brněnský akademický sbor, Brněnští madrigalisté), studoval sólový zpěv u prof. Vlastimila Babáka. Úspěšné byly jeho účasti na Bachově akademii u prof. H. Rillinga (Praha, 1987) a na pěveckém kurzu „Píseň a oratorium“ u prof. K. Rapfa v rakouském Wörglu (1990).

Zvláštní zmínku si zaslouží dlouholetá intenzivní spolupráce s dirigentem a hráčem na příčnou barokní flétnu Andreasem Kröperem při realizaci CD-nahrávek děl J. S. Bacha, W. A. Mozarta a A. Salieriho (spolu s Magdalenou Koženou). Nahrávka Bachových Janových pašijí, na níž současně interpretuje party Ježíše, Piláta a basové arie, byla oceněna Německou Akademií pro starou hudbu jako „nejlepší nahrávka roku 1992”. Pěvec byl rovněž přizván ke spolupráci na operních open-air projektech Mozartových oper jako Sarastro v pražské „Zauberflöte“ a Alazim v produkci opery „Zaide“ ve švýcarské Arose. Spolupracoval s řadou ansámblů pro provozování staré hudby a barokní opery (Capella regia musicalis, komorní operní ansámbl ORFEO). V poslední době intenzivně vystupuje s violoncellistou Janem Škrdlíkem a cembalistkou Kateřinou Bílkovou. Spolupodílel se na vzniku 11 CD.

V současné době je pěvec sólistou Janáčkovy opery Národního divadla v Brně a stálým hostem operních scén doma i v zahraničí.


Další informace na: www.jiri.klecker.sweb.cz

Pavel Fajtl

(housle)

Je absolventem brněnské JAMU, studia završil Beethovenovým houslovým koncertem D dur za doprovodu Moravské filharmonie a recitálem. Od svých sedmnácti let natáčí v Českém rozhlase. Po úspěšném konkurzu nastoupil na místo koncertního mistra v Rozhlasovém orchestru Studio Brno. S tímto orchestrem natočil přes 90 nahrávek sólových skladeb klasické i populární hudby. Spolupracoval ale i s dalšími orchestry, se kterými v Evropě, Severní Americe a Japonsku doprovázel světové sólisty (Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Navah Perlman...). Sám také sólově vystupuje s doprovodem klavíru i orchestru; jeho žánrový záběr je velmi široký – od barokních skladeb až po romantické a náladové skladby, či hraní v muzikálovém orchestru Městského divadla Brno a spolupráce s klavíristou Františkem Štěrbákem, violoncellistou Janem Škrdlíkem nebo s předními operními i muzikálovými sólisty např. Annou Klamo, Michalem Klamo a dalšími.

Oblast působení Pavla Fajtla na tomto poli překročila hranice České republiky a zahrnula důležitá pódia Evropy i mimo Evropu.

V lednu 2010 se Pavel Fajtl stal uměleckým vedoucím souboru Brněnští komorní sólisté, se kterým absolvoval turné po Španělsku a koncerty v ČR. S tímto tělesem doprovázel předního českého violoncellistu Jana Škrdlíka.


Další informace na: www.pavelfajtl.cz

Miroslav Kovář

(viola)

Narozen v roce 1959 v Čeladné na severovýchodě České republiky, studoval hru na housle na konzervatoři v Brně u prof. Jana Stanovského a hru na violu u prof. Aloise Moráně. V letech 1980-1985 studoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně ve violové třídě Prof. Jiřího Kratochvíla, dlouholetého člena Janáčkova kvarteta.

Již od dob studií vyvíjel činnost jako sólista, komorní i orchestrální hráč. V roce 1983 získal 2. cenu na mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec. Dvacet let působil jako violista Brněnského komorního orchestru, s tímto souborem koncertoval v USA, Španělsku, Norsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Bulharsku, Polsku, Slovensku. Měl stálé angažmá v operním orchestru Národního divadla v Brně a šest let byl členem Státní filharmonie Brno. V současné době je prvním violistou komorního orchestru Musici Boemi.

Od roku 1989 působí jako pedagog hry na violu na konzervatoři v Brně. Miroslav Kovář pravidelně vyučuje na Mezinárodních hudebních kurzech L. Janáčka a B. Martinů ve Vysokém Mýtě, je zván do porot smyčcových soutěží. Premiéruje skladby současných skladatelů, z nichž některé jsou mu dedikovány.


Otakar Salajka

(viola)

Violista Otakar Salajka je instrumentalista, který na poli komorní hudby daleko přesáhl regionální dosah, a postupně se prostřednictvím své koncertní činnosti stal důležitou součástí kulturního života nejen na Moravě, kde působí, ale i v řadě států Evropy a za hranicemi tohoto světadílu.

Hudbě se věnuje od svého dětství. V roce 1993 nastoupil na brněnskou konzervatoř, kde studoval ve violové třídě Miroslava Kováře. Pokračoval na Akademii Múzických Umění v Praze ve třídě Jana Pěrušky a své dovednosti si zdokonaloval také u houslisty prof. Antonína Moravce.

Byl a je členem řady hudebních souborů – patří mezi zakladatele Matysova kvarteta, kde strávil 7 let. V roce 2002 se stává členem komorního orchestru Brněnští komorní sólisté. V letech 2008 – 2011 byl violistou Moravského kvarteta a od roku 2009 je členem jazzového Nostalgia Quartetu. S kvartetními soubory, ale i většími tělesy (septetem, oktetem) koncertoval v mnoha zemích světa, například v roce 2005 podnikl s Brněnskými komorními sólisty turné po Spojených státech nebo roku 2012 ho turné se souborem Musica Antiquva Viva zavádí až do severní Afriky...

Od roku 2002 působil několik let ve violové skupině v Národním divadle v Brně. V současné době (od roku 2007) je členem Filharmonie Brno.


Jan Škrdlík

(violoncello)

Violoncellista Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Studoval u Jana Hališky na ostravské konzervatoři, dále u Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, u Luise Clareta v Barceloně a pak soukromě u Daniela Veise v Praze. Obdržel prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl v zahraničí a jiná ocenění. Byl členem Wallingerova kvarteta mezi lety 1991 až 2016. V letech 1997 až 2009 vyučoval na brněnské konzervatoři.

Umělecký záběr Jana Škrdlíka sahá od autentických dobových stylů až po tradiční českou romantickou a neoromantickou expresivní školu. Kritiky z různých částí Evropy a Ameriky se shodují na charakteru jeho hry: Vyznačuje se zřetelným a jistým vedení tónů i v těch nejzáludnějších partiích kompozice, vyniká zvukovou malebností a tónovou plasticitou, ušlechtilým tónem a kvalitní technickou připraveností.

Mezi violoncella, na která hrál, patří i nástroj Adama Emanuela Homolky z roku 1842, který se v roce 2007 stal mediálně známým poté, co byl z umělcova ateliéru ukraden a na základě televizní reportáže po dvou dnech zlodějem vrácen.

Pro více informací přejděte na hlavní stránku tohoto violoncellisty

Další informace na: www.cello.cz

Jiří Šícha

(kontrabas)

Jiří Šícha se narodil v roce 1975 v Brně, kde také absolvoval gymnázium a učil se zde hře na kontrabas na ZUŠ u Mgr. Karla Malany, na konzervatoři u Mgr. Karla Kopřivy a na JAMU u prof. Miloslava Jelínka. Během studia se zúčastnil také několika soutěží ve hře na kontrabas – vedle 3. místa ze soutěže konzervatoří v Teplicích v roce 1996 si cení účasti na Mezinárodní interpretační soutěži Brno 2003 pořádané v rámci festivalu Moravský podzim, kde se umístil v mezinárodní konkurenci na 5. místě.

Od roku 1999 je členem orchestru Janáčkova divadla v Brně, se kterým vystoupil i na mnoha místech v zahraničí. Mimoto příležitostně hrál a hraje v řadě dalších komorních i symfonických orchestrů.

Jiří Šícha se věnuje také spolupráci s amatérskými soubory, jejichž nadšení a zápal pro provozování klasické hudby se rozhodl podpořit, neboť je vnímá jako nesmírně cenné.


Kateřina Stávková

(viola da gamba)

Po absolvování základní umělecké školy v Brně – obor violoncello – se začala věnovat hře na violu da gamba. Účastnila se různých kurzů a mezinárodních interpretačních seminářů zaměřených na starou hudbu. Mezi její lektory patřili např. Jonathann Manson, Irmtraud Hubatschek, Peter Krivda a José Vázquez.

V současnosti studuje v Brně při Ústavu hudební vědy na FF MU Teorii a interpretační praxi staré hudby a hru na violu da gamba u Lucie Krommer.

Je členkou souboru Collegium pro arte antiqua, Musica Poetica Brno a příležitostně spolupracuje s dalšími soubory staré hudby.Marjolein de Roos

(klarinet)

Marjolein de Roos je holandská klarinetistka, která v současné době působí v Česku. Po vystudování oboru hry na klarinet na Tilburgzské konzervatoři pokračovala ve studiu na Královské konzervatoři v Hágu ve třídě Erica Hoepricha. V roce 1998 zvítězila v soutěži „De Adriaan“ pro mladé sólisty doprovázené dechovým orchestrem. Během svých studií byla na základě konkurzu vybrána do Národního mládežnického orchestru, se kterým během následujících dvou let vystupovala například ve slavném amsterodamském sále Concertgebouw nebo na koncertním turné napříč Německem. Ve stejném čase externě spolupracovala s několika belgickými orchestry jako Beethoven Academie, Kamerorkest voor Vlaanderen nebo Orkest der Lage Landen v Antverpách a Charlemagne Kamerorkest v Bruselu. Po ukončení studií v Hágu obdržela titul MgA. na Ostravské univerzitě ve třídě Mgr. Igora Františáka, PhD.

V roce 2011 provedla Koncertní kus č. 2 F. Mendelssohna na bassetový roh společně s klarinetistou Markem Prášilem za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava. V roce 2013 na 7. ročníku Interpretační soutěže Stonavská Barborka získala společně se sopranistkou Veronikou Holbovou a s klavíristou Michalem Bártou první místo v instrumentálně-vocální kategorii a navíc také speciální „Cenu Stonavská Barborka“ (nejvyšší počet bodů v rámci všech kategorií). V roce 2015 provedla Koncert pro dva klarinety, op. 35 F. Kramáře s Ludmilou Peterkovou a s Czech Ensemble Baroque na hudebním festivalu ve Znojmě a v Besedním domě v Brně, kde koncert nahrávala stanice Českého rozhlasu Vltava.

Marjolein de Roos externě spolupracuje s Czech Ensemble Baroque a s Musicou Floreou. Od roku 2013 je členkou orchestru Divadla Jiřího Myrona v Ostravě, kde hraje na klarinet a na saxofon.


Omar Rojas

(kytara)

V roce 2000 začal studovat hru na kytaru a kompozici v Centro de Investigación y Estudios de la Música v Mexiku. V letech 2007 až 2009 ho zájem o studium hudby přivedl až na Janáčkovu akademii múzických umění do Brna. Pravidelně v různých městech pořádá konference o historii mexické i latinskoamerické hudby, které rozšířil o nové metody aplikace mayských a aztéckých matematických systémů v současné hudbě.

Jeho skladby byly hrány v Mexiku, Chile, Německu, Maďarsku, Hong Kongu, Izraeli, v České republice, v USA, na Slovensku a ve Španělsku. V roce 2011 obdržel 1. místo na soutěži VII Concurso de Composición Musical Universidad de Zaragoza. V roce 2014 byl pozván jako předseda komise hudební soutěže mexické univerzity Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Queretaro.

Od roku 2016 spolupracuje s Mexickým velvyslanectvím v České republice, kde se angažuje jako skladatel i jako kytarista. V roce 2017 navázal spolupráci s Brněnskými komorními sólisty, když zhudebnil báseň Jana Škrdlíka Sanz Briz v hlubinách času pro kytaru, lidský hlas a smyčce. Skladba byla natočena 4.2.2017 a studiovou nahrávku slovního projevu k ní už předtím pořídil Alfred Strejček.


Karel Košárek

(klavír)

Karel Košárek studoval klavírní hru na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, po maturitě pokračoval ve studiu na Pražské konzervatoři u Valentiny Kameníkové. Na AMU byl žákem Františka Raucha a Kvitoslavy Bilinské. V roce 1991 uspěl v mezinárodním konkurzu vypsaném Southern Methodist University v Dallasu a získal čtyřleté stipendium. Studoval pod vedením vynikajících pedagogů Harrise Crohna a Joaquina Achucarra. Roku 1995 obdržel diplom Artist Certificate a titul Master in Music. Zvítězil v celé řadě mezinárodních soutěží. V roce 1990 získal nejvyšší ocenění ve Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Hradci Králové a stal se laureátem Mezinárodní soutěže Francesca Paoly Neglia v Enně (Itálie). Na tyto úspěchy navázal vítězstvími v Mezinárodní soutěži mladých umělců v Corpus Christi v USA (1992) a roku 1993 v Mezinárodní klavírní soutěži v San Antoniu (1993).

Karel Košárek je nositelem Von Mickwitzovy ceny za rok 1992 a Wilsonovy ceny za rok 1993. K jeho největším úspěchům patří účast ve finále prestižní americké Mezinárodní klavírní soutěže Waltra Naumburga na jaře roku 1997. Účinkoval na četných mezinárodních festivalech, podnikl turné po Spojených státech, vystupoval v Japonsku i v Petrohradě. Věnuje se též komorní hře; vystupoval například s Josefem Sukem, s Panochovým kvartetem nebo s Magdalenou Koženou.


Petra Besa

(klavír)

Petra Besa se věnuje hře na klavír již od útlého dětství. Po studiu brněnské konzervatoře ve třídě M. Bialase pokračovala na Janáčkově akademii u J. Skovajsy. Svá studia završila na švýcarské Hochschule für Musik und Theater v Bernu, ve třídě Bruna Canina, kde získala prestižní Solistendiplom a titul „Diplomierte Musikerin MH“. Hudební impulzy obohatila účasti na mistrovských kurzech vedených R. Buchbinderem, E. Indjicem a dalšími.

Na svém kontě má řadu cen: Je čtyřnásobnou laureátkou mezinárodní soutěže „Virtuosi per musica di pianoforte“, nositelkou ceny Českého rozhlasu, Janáčkovy nadace aj.

Má za sebou řadu vystoupení na festivalech Concentus Moraviae, Hudební léto Hluboká nad Vltavou, Janáčkovy Hukvaldy, la Schubertiade, Moravský podzim, Murten Classics, Olten Classique a Via Francigena. Několikrát spolupracovala se Státní filharmonii Brno a dirigenty Casparem Richterem a Petrem Altrichtrem. Vedle klasického koncertního repertoáru se Petra Besa intenzivně věnuje komorní hře a korepetici. Spolupracovala s umělci jako Bohuslav Matoušek, Igor Karsko a Jiří Pospíchal (housle), Alexander Besa (viola), Jan Škrdlík a Vojtěch Novák (violoncello), se členy Cameraty Bern, soubory Ensemble Kaleidoscope, Merel Quartet a Wallingerovo Kvarteto.

V současné době žije v Lucernu a působí na Hudebni Akademii v Basileji.


Renata Ardaševová

(klavír)

Renata Ardaševová, rodným příjmením Lichnovská má na svém kontě řadu CD, rozhlasových a televizních nahrávek, spolupracuje aktivně s předními domácími i zahraničními umělci, účastní se prestižních projektů, jakými jsou například festival Concentus Moraviae nebo České sny. Po absolutoriu konzervatoře v Ostravě u prof. Marty Toaderové a prof. Milana Báchorka v oboru skladba pokračovala ve studiu na Jamu v Brně ve třídě prof.Marty Toaderové a prof. Inessy Janíčkové.Cenné zkušenosti sbírala rovněž v mnoha mezinárodních mistrovských interpretačních kurzech pod vedením světových pedagogů ( prof. Rudolf Kehrer, prof. Vera Gornostaeva, prof. Lev Naumov).

Po úspěšných studiích se Renata Ardaševová stala vyhledávanou sólistkou i komorní hráčkou, kterou slyšela světová pódia v Německu, Rakousku, Velké Británii, Švýcarsku, Turecku, Lucembursku, Holandsku, Polsku, Lotyšsku a dalších zemích. Jedinečné je i její klavírní spojení s neméně úspěšným manželem Igorem Ardaševem, se kterým pod uměleck ým názvem duo Ardašev zahájila společnou koncertní činnost – hru na čtyři ruce a na dva klavíry.

Kromě své bohaté koncertní činnosti se věnuje i výuce na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Kritika oceňuje především její vnitřní náboj a emotivní ztvárnění hudebního obrazu jakož i zvukové kvality a smysl pro formu a výstavbu interpretovaných skladeb.


Další informace na: www.ardasev.com/renata-ardasevova

Marek Čermák

(cembalo)

Cembalista Marek Čermák je absolventem orchestrálního dirigování na brněnské JAMU. Své hlavní zaměření soustředí na interpretaci zejména tzv. staré hudby a hudby soudobé. Teoretické poznatky v oboru provozovací praxe získává studiem rozličných hudebních traktátů a archiválií z doby 18. století, praktické zkušenosti orchestrální a ansámblové stejně jako komorní a sólové hry u osobností Shaleva ad El, Jamese Johnstona a u kontinuového hráče Jespera Bøje Christensena.

Je uměleckým vedoucím souboru Musica Figuralis, spolupracuje se soubory Societas incognitorum, Sol et Sedes, Ars Brunensis Chorus, Solamente naturali, se Státní filharmonií Brno, s Moravskou filharmonií Olomouc, aj. Je dirigentem rozličných operních projektů souboru Ensamble Damian a vedoucím soukromých projektů v oboru staré a soudobé hudby.

V souvislosti se svojí praxí se věnuje výuce souborové hry a generálbasu dle traktátů z 18. století s aplikací na hru cembalového a varhanního kontinua. Těžištěm jeho působení je řízení projektů zaměřených na obnovené premiéry moravské a české hudby z doby 2. poloviny 18. století v autentické interpretaci na dobové nástroje.


Vít Bébar

(cembalo)

Cembalista Vít Bébar je hudebníkem se širokým záběrem. Jeho zájem o cembalo ho nakonec přivedl k tomu, že se v současnosti vedle cembalové hry věnuje také výrobě cembal. Po absolvování Pražské konzervatoře v oboru klavír studoval cembalo na Týnské škole v Praze a na Universität für Musik Wien u profesora Gordona Murraye. Účastnil se interpretačních kurzů, např. u Johna Tolla při Akademii für Alte Musik Dresden. Pedagogicky působil na Akademii staré hudby na Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně.

S různými ansámbly spolupracoval na provádění velkých orchestrálních kompozic (Handelův Mesiáš, Juda Makabejský, Bachovy Janovy pašije, Vánoční oratorium, 5. Braniborský koncert a další) a na řadě komorních koncertů v ČR, Rakousku, Německu, Francii, Španělsku, Itálii, Švýcarsku aj. Od roku 2008 spolupracuje s violoncellistou Janem Škrdlíkem. Na mimořádné kvality jejich společného vystupování reagují mnohé kritiky. Matthias Kuhn v deníku Frankenpost (IV/2017) například hovoří o: „...rychlých a vzdušných melodiích... ...společném tanci cembala a violoncella... ...Jemném zvuku cembala dobře slyšitelným i přes sytý zvuk violoncella... “ a podobně.

V současnosti se kromě koncertní činnosti věnuje stavbě klávesových nástrojů z období baroka a výzkumu v oblasti akustiky hudebních nástrojů.


Martin Jakubíček

(varhany)

Narodil se roku 1965 v Brně v rodině hudebníka. Po studiích na brněnské konzervatoři (1980-86) pokračuje na JAMU, kde se výrazně zabývá improvizací. JAMU reprezentuje na mezinárodní varhanní soutěži J.S.Bacha v Lipsku a na varhanní soutěži Pražského jara. Získává hlavní ceny na Interpretační soutěži ČSR a SVOČ. Své znalosti si rozšiřuje na mistrovských kurzech v rakouském Millstadtu. Kromě sólové koncertní činnosti (cembalo, varhany, kladívkový klavír) působí Martin Jakubíček jako umělecký vedoucí renomovaných komorních seskupení, jako zakládající člen ansámblů zabývajících se stylovou interpretací renesanční a barokní hudby. Spolupracuje s našimi i zahraničními komorními orchestry. Je vyhledávaným doprovazečem pěveckých sborů (Ars Brunensis, Brněnský akademický sbor, Kantiléna, Český filharmonický sbor, Moravan, Moravští učitelé) a sólistů (Kožená, Stivín, Hudeček, Šporcl, Novák).

Výrazně se exponuje i v menších komorních souborech (Duo Seraphim, Flores musicae, Duo 415). Pravidelně vystupuje v řadě evropských zemí (Holandsko, Belgie, Francie, Dánsko, Německo, Polsko atd.). Spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí, Interpretačně se podílí na nahrávkách mnoha desítek CD, působí jako varhaník v brněnských kostelích.

Neméně důležitá je také jeho činnost skladatelská a aranžérská. Zasahuje oblast hudby lidové (Broln, Hradišťan, J.Černý), Folkové (Tabard, Cimbal classic, V. Rédl), rockové (Angelus novus) a v neposlední řadě i hudby vážné (Canticum novum, Fagotti Brunenses, Madrigal kvintet). Pro svou všestrannost je Martin Jakubíček vyhledávanou osobností současné hudební scény.


Další informace na: www.martinjakubicek.cz

Magdalena Maria Rainko

(varhany)

Vystudovala Hudební konzervatoř Witolda Lutosławskiego v Białymstoku (hlavní obor hra na varhany u Marie Terlecké, Hudební akademii Fryderyka Chopina ve Varšavě pobočka v Białymstoku (hra na varhany u Marie Terlecké), dále Hudební akademii Karola Szymanowskiego v Katowicích (hra na varhany u Juliana Gembalského). V roce 2005 absolvovala v rámci programu Sokrates Erasmus stáž na The Royal Danish Academy of Music v Dánsku (hra na varhany u Hanse Fagiuse), kde dále pokračovala specializací na sólovou hru na cembalo (Karen Englund), studium zde ukončila bakalářskou státní zkouškou. V roku 2012 úspěšně vystudovala v navazujícím studijním programu hru na cembalo u Marka Toporowského na Hudební akademii Karola Szymanowskiego v Katowicích. V roku 2012 úspěšně vystudovala v navazujícím studijním programu hru na cembalo u Marka Toporowského na Hudební akademii Karola Szymanowskiego v Katowicích.

Zúčastnila se mnoha interpretačních, cembalových a varhanních kurzů a soutěží (kupř. 1st International Volkonsky Harpsichord Competition v Moskvě, Akademické soutěže v Poznani, Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě, Mezinárodního festivalu duchovní hudby Ks. Stanisława Ormińskiego v polské Rumi a dalších), má za sebou rovněž bohatou koncertní činnost v ČR, Slovensku, Polsku, Dánsku, Litvě.

Od roku 2009 působí na Církevní konzervatoři v Opavě; vyučuje hru na cembalo, klavír, varhany a působí zde též jako korepetitorka.2294   
(přístupů od 2.10.2013)

 

!!!Agentura Art Petra – již 29 let ve službách krásné hudby!!!